Translation of the song Svea Arv, Svealand artist Ultima Thule

Swedish

Svea Arv, Svealand

English translation

Swedish Heritage, Swedish Land

Jag vandrar gärna ensam

I love to wander alone

I en skog av måne ljus

In a moonlit forest

En doft av fuktig mossa

With the smell of damp moss

Och jag hör dess alla ljud

And I can hear all its sounds

Kan känna hur den andas

I can feel it breathing

Och fyller mig med liv

And fill me with life

Följ med mig ner till vattnet

Follow me down to the water

Ut på udden ska vi gå

Out to the foothills shall we go

Vi skall vakta horisonten

We will watch the horizon

Och höra fiskar slå

And hear the fish strike

Skåda ut i fjärran

Stare into the distance

Och njuta av vår tid

And enjoy our time

(REF)(2x)

(REF:)(2x)

Jag saknar sommaren om vintern

I miss summertime in winter

Och vår när det är höst

And the spring when it's autumn

Jag klagar över värmen

I complain about the heat

Gnäller högt i regn och rusk

And also gripe in rainy weather

Men över allt i världen

But over everywhere else in the world

Så vill jag stanna här

I want to stay here

Om hösten vill jag visa

In the autumn I want to show you

Ett ställe vid ett kärr

A place out in a marshes

Där är så väldigt vackert

That is so very beautiful

Just när löven byter färg

Just when the leaves change color

Skogens konung har jag skådat

I have seen the King of the forest (1)

Där finns även rådjur och räv

There's also deer and foxes

Jag hyllar dessa trakter

I celebrate these regions

Jag älskar mark och skog

For I love the open countryside and forest

En gåva blev mig given

(They are) A gift given unto me

Ger mig tröst och skänker ro

They give me comfort and bestow peace

Mina rötter djupt i myllan

My roots (go) deep into the soil

Och vet min plats är här

And I know my place is here

(REF)(2x)

(REF)(2x)

Men över allt i världen

But over everywhere else in the world

Så vill jag stanna här

I want to stay here

0 118 0 Administrator

No comments!

Add comment