Translation of the song Svea Rike artist Ultima Thule

Swedish

Svea Rike

English translation

Swedish kingdom

Upp männer till striden, den kommer ej mer

Rise to the battle men, it'll never come again

Idag fäster tiden sitt öga på er

Time will have it's eye on you today

Se högarnas famnar upplåtas med dån

See how the Gods are offering their hands with a thunder

Och fädernas hamnar stå upp därifrån

And semblances of the fathers standing up

(REF)(2x)

(REF)(2x)

Jag ser en syn o lyssnen till orden

I see a vision and I listen to the words

Det dånar i jorden, det flammar i skyn

The ground is shaking, the sky is on fire

Jag ser en syn o lyssnen till orden

I see a vision and I listen to the words

Det dånar i jorden, det flammar i skyn

The ground is shaking, the sky is on fire

De se huri fäkten, den bortdöda värld

They see us fight, this wasted world

De ofödda släkten, anropa ert svärd

The unborn breed, call to arms

De mulna hopar, skaka fädrenas spjut

The dreary ones are gathering, shake the spears of the fathers

Stridslurar ropar, lösen flyger ut

The battle horn is ringing, a salute escapes from it

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Mörker och damm omhölja jorden

Darkness and dust covers the earth

Fram, framåt, fram, strid är för norden

Onward, onwards, onward, fight for the north

Strid är för frihet, för barn och för maka

Battle means freedom, for children and wives

Vägen går framåt, den går ej tillbaka

The road goes forward, not backwards

Så såg jag synen i norrskenets natt

Then I saw the vision in the night with northern lights

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Så såg jag synen i norrskenets natt

Then I saw the vision in the night with northern lights

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Så såg jag synen i norrskenets natt

Then I saw the vision in the night with northern lights

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

Nu stjärnor brunno åter så matt

Now the stars are burning dimly again

0 117 0 Administrator

No comments!

Add comment