Translation of the song Svenska hjärtan artist Ultima Thule

Swedish

Svenska hjärtan

English translation

Swedish hearts

En gång jag såg blott snö och is

Snow and ice was all that I could see once

allt över land och hav.

Over land and ocean

I tusenden av år så låg,

Remained there for thousands of years

ser du berget märkt därav.

Can you see how the mountain was marked by it

Jag färdats fram, i tiden rest,

I've traveled in time

jag skådat frön som gro.

I've seen seeds grow

Sett landet födas fram och bli,

Seen the birth and creation of the country

sett fränder som där bo.

Seen kinsmen that have lived there

(REF:)

(Ref:)

Åh åh hör hjärtan slå.

Oh, oh, hear the heartbeats

Ej gives frid och ro.

No peace or serenity

Åh åh kan någon så

Oh, oh, how can anyone

Tro mer där finns att få?

Believe that there's more to attain there?

Jag sett hur huset sakta byggts,

I've seen the house that was slowly built

sett sten bli lagd till sten.

Seen stone that was put there by stone

Och murliv under solen såg

And I saw the face of the wall

jag blänka i dess sken.

Shining in the light of the sun

Skift till skift där löp och band,

Brickwork of stretching bricks

till skydd mot köld och blåst.

For protection against the cold and the winds

Nu vittrar bruk, nu faller sten,

The bricks are crumbling now

nu viner vinden hårt.

The wind is howling

(REF)

(Ref)

Nu skakar märg och ben!

Bones and marrow are shaking now

Nu skälver land och darrar hav.

The land is shivering and the ocean is trembling

Vilt färdas vanvård fram!

Mistreatment fiercely moves forth

Nu dansas dödsdans på vår grav.

A dance of death is being held on our graves

Skift till skift där löp och band,

Brickwork of stretching bricks

till skydd mot köld och blåst.

For protection against the cold and the winds

Nu vittrar bruk, nu faller sten,

The bricks are crumbling now

nu viner vinden hårt.

The wind is howling

(REF)

(Ref)

0 106 0 Administrator

No comments!

Add comment