Translation of the song Tid som varit artist Ultima Thule

Swedish

Tid som varit

English translation

Time That's Passed

Den tid som varit!

The time that's passed!

Säg, vad vet vi om igår?

Say, what did we know yesterday?

Den tid som varit!

The time that's passed!

Vad förgås och vad består?

What has perished, and what remains?

Den tid som varit!

The time that's passed!

Kommer aldrig mer igen!

Will never come back again!

Hör om forna dagars öden,

Hear about the fates of the old days,

giv dig tid och lyssna sen!

give yourself time and listen!

(REF)

(REF)

I ring runt elden samlas,

In a ring around the fire

Och lyssnar till en sång,

And listening to a song

Vad gåvor där i ord

What a gift a father could give

från far till son!

his son with his voice!

Från en tid till en annan,

From one time to another

Från förr till morgondag,

From yesterday to tomorrow

Där vandrar frågor,

Questions wander,

och där gives svar.

and there are answers.

Den tid som varit!

The time that's passed!

Säg, vad kommer du ihåg?

Say, what do you remember?

Den tid som varit!

The time that's passed!

Vill du lyssna och förstå?

Do you want to listen and understand?

Den tid som varit!

The time that's passed?

Ser du rester vid ruin?

See the remains of that ruin?

De märken som där lämnats

The impression left there calls you,

kallar dig, och bjuder in!

and invites you! (?)

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Vad visa män berättat,

The stories men tell,

den kunskap som de lärt,

the knowledge they've learned

Hör ordets vingslag vina,

Here the word's wings sing

genom evig tid på färd,

through time eternal on a journey

Står du döv och vill ej lyssna?

Will you stay deaf and not listen?

Står du tyst och tittar på?

Will you stay quiet and watch?

Du döms att deras misstag

You judge that they redo their mistakes

göra om och lida få!

and get to suffer!

(REF)(2x)

(REF)(2x)

Den tid som varit!

The time that's passed!

Den tid som varit!

The time that's passed!

0 127 0 Administrator

No comments!

Add comment