Translation of the song Tills döden skiljer oss åt artist Ultima Thule

Swedish

Tills döden skiljer oss åt

English translation

'till death do us part

Jag färdas långt och länge på min väg

I travel far and for a long time on my way

Jag har drivit som om vinden styrt min färd

I've drifted around as if the wind has controlled my journey

I hjärtat dolt en känsla utav sorg

In the heart, I've hidden a feeling of sorrow

En obeskrivlig saknad längtar hem

An indescribable longing wants to go home

Fjärran, fjäll och äng

Far away, mountains* and fields

Fjärran, berg och skog

Far away, mountains** and forests

Drömmen buren hem till

The dream is carried back home to

Fäders jord

my forefather's earth

Där ropar vårens gränska till min själ

There the greenery of the spring calls for my soul

Du kallar mig en sommar som gör väl

You call me a summer that does good

Och höstens kalla vindar till mig gå

And the cold winds of fall come to me

Ett bud om vintervila där i nord

A message of winter rest in the north

Fjärran, fjäll och äng

Far away, mountains* and fields

Fjärran, berg och skog

Far away, mountains** and forests

Drömmen buren hem till

The dream is carried back home to

Fäders jord

my forefather's earth

Fjärran, fjäll och äng

Far away, mountains* and fields

Fjärran, berg och skog

Far away, mountains** and forests

Drömmen buren hem till

The dream is carried back home to

Fäders jord

my forefather's earth

0 125 0 Administrator

No comments!

Add comment