Translation of the song Tursamal artist Ultima Thule

Swedish

Tursamal

English translation

Tursamal

Sedan arla urtid vilat vi, och bidat så vår tid.

Since early primeval times we've rested, and bid so our time.

Minns Ymer, urjätten, stor och ill!

Remember Ymir, the ancient giant, grand and [ill*]!

Han dräpt och slaktad, flådd och hängd,

He [was] slayed and slaughtered, skinned and hanged,

all värld blev till i gryningen.

all world was born come dawn.

Bröder, det dådet minns vi än.

Brothers, that deed we still remember.

Se oss resar, se oss tursar gå i strid!

See us titans, see us giants go to battle!

Från Jotunheim i Utgård,

From Jotunheim in Utgard,

Från Österland, från Nord,

From Eastern land, from North,

Mot Midgård syns de gå!

Towards Midgard they're seen go!

Och Midgård skall de slå!

And Midgard they shall strike upon!

Hrym från Öster, Surt med eld,

Hrym from East, Surtr with fire,

Muspells söner, best och troll.

Muspell's sons, beast and troll.

Mot Midgård syns de gå!

Towards Midgard they're seen go!

Och Midgård skall de slå!,

And Midgard they shall strike upon!

Vi styr dig dit du inte vill,

We steer you where you don't want,

förvränger syn och sinnesbild,

distort sight and sense,

Förleder, se; vi enkelt narrar dig!

Entice, see; we easily fool you!

Du liten är och svag och klen,

You're tiny and weak and frail,

din hud så tunn, så fin och len.

skin so thin, so fine and soft.

Se, lågan snart äter dina ben!

See, the flame soon devours your legs!

Se brand och rök bära hand på himmelen!

See fire and smoke lay hand on** the sky!

I flod av blod där tursar dog,

In river of blood where giants died,

dock en den strömmen slapp,

though one that current evaded,

Vergelmer, med barn och blomma blott.

Hvergelmir, with solely child and flower.

Ätt av jättar danar de,

Lineage of giants they shape,

Suttungs söner, tursatroll

Suttungr's sons, giant trolls

Och jötnar, allt i värld blir till.

And jötnar, all [evil***] in world is born.

Där ont och otyg! Där eld och slipat svärd!

There evil and nuisance! There fire and sharpened sword!

0 113 0 Administrator

No comments!

Add comment