Translation of the song Tysta Folket artist Ultima Thule

Swedish

Tysta Folket

English translation

Quiet People

Solbelyst en åker,

Sunlight on the field

jag ser marken krypa fram.

I see it crawl over the ground

Skuggan syns där vika

The shadow it gives off

bort och flyt.

Is fading out and buoyant

I gladen samlas väse,

xxxxxxxxxxxxxxxx (x)

där ett möte där ett ting.

Is a meeting, is a gathering

I ringen talas tyst

And a silent voice speaks out

att ingen hör.

That no one hears

Sliter du vid bruket som en slav?

Are you drudging in the mill, like a slave ?

Eller sitter du på kanten till en grav?

Are you sitting on the edge of a grave ?

Går du trygg och säker på din väg?

Can you be safe and secure on your way ?

Eller löper du med besten hack i häl?

Or do you run with a beast in pursuit ?

(BRIDGE:)

(BRIDGE)

När en ny dags morgon gryr.

When the morning of a new day is dawning

(REF:)

(REF:)

I tysthet folket led och

People suffer in silence

under tystnads sågs de gå.

Under the banner of silence they go

Detta tysta folk skall vakna

The quiet people shall wake up

upp och sanningen förstå.

And understand the truth

Tysta folket lider,

People suffer in silence

tysta folket står.

Standing quietly

Tysta folket vaknar upp

The quiet people wake up

och sanningen de ser.

And they see the truth

I öster stiger solen,

In the east the sun rises

jag ser himmel blodigt röd,

I see the sky blood red

I söder där en slakt

In the south there is a battle

och svält och död.

And starvation and death

I väst där råder lyckan

In the west there is happiness

blott i fåtal fina hem,

Only in a few nice homes

I ringen tysta folket

Silent people go in circles

går och blör.

xxxxxxxxx (x)

(BRIDGE)

(BRIDGE)

(REF)

(REF)

Vilar du vid stranden till ett hav?

Are you resting on the shores of the sea ?

Eller skålar du med glaset fyllt av drav?

Or is your bowl filled with finest draft ?

Vilar du på ängen vid en skog?

Do you rest in the meadow of a forest ?

Eller sitter du som kungen på en tron?

Or do you sit like a king on the throne ?

(BRIDGE)

(BRIDGE)

(REF)

(REF)

0 112 0 Administrator

No comments!

Add comment