Translation of the song Valkyrjor visar vägen artist Ultima Thule

Swedish

Valkyrjor visar vägen

English translation

The valkyries lead the way

Bevingad du och kvinna,

You're winged and female,

bär rustad svärd och sköld.

Armed with an alert sword and shield

Av Oden given uppdrag liksom makt.

Given power and a mission from Odin

Och över striden syns du fara,

And you can be seen flying over the batte,

över striden syns du rå.

You appear to be in charge of the battle

Giver seger eller bane vid din vakt.

Delivering victory or death at your guard

(REF:)

(REF:)

Valkyrjor väljer vägen,

The valkyries choose the way

I svanham sköldmö för.

In the shape of swans

Den fallne skall till Valhall då han dör.

The fallen one is going to Valhalla when he dies

Valkyrjor väljer vägen,

The valkyries choose the way

dödsgudinna över slag.

Goddess of death in the battle

Låter hjälten falla att slåss en annan dag.

Letting the hero fall to fight another day

Holmgång här och folkvig,

Here are duels and seerers,

även envig, tvekamp, strid.

Also trial by combat, challenges, fights

Inför kampen söker stridsman säker tröst.

The fighter is seeking safe comfort before the battle

Den som segrar den är utvald,

The victorious will be chosen,

den som faller likaså.

The fallen as well

In gjutes mod i både blod och bröst.

Courage is molded into both blood and chest

(REF)

(REF)

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

För den fallne väntar Valhall,

Vallhalla awaits for the fallen one,

given plats vid Odens bord

A given place at Odins table

Mjöd där bärs av stridsfru f**er fram.

There mead is carried by a fighters wife, moving forward

Och i Valhall skall de vila,

And they shall rest in Valhalla

och i Valhall kämpa glatt,

And happily fight in Valhalla

Intill dag då Heimdalls horn hörs låta larm.

Until the day when Heimdallrs horn will sound an alarm

(REF)(2x)

(REF)(2x)

0 120 0 Administrator

No comments!

Add comment