Translation of the song Vårvindar Friska artist Ultima Thule

Swedish

Vårvindar Friska

English translation

Fresh breezes of spring

Vårvindar friska leka och viska

The fresh breezes of spring, play and whisper

lunderna kring likt älskande par.

Groving around like two lovers

Strömmarna ila, finna ej vila

Rushing streams, finding no rest

förrän i havet störtvågen far.

Until thrown into the torrential waves of the sea

Klappa mitt hjärta, klaga och hör,

Patting my heart, I grumble and hear

vallhornets klang bland klipporna dör.

The grassland horn's sound die, among the rocks

Strömkarlen spelar, sorgerna delar

The streams are frolicking, The sorrows go away

vakan kring berg och dal.

Mountains and Valleys around us hold watch

Hjärtat vill brista! Ack, när den sista

The heart wants to burst! Alas, at the last

gången jag hörde kärlekens röst:

time I heard the voice of love:

avskedets plåga, ögonens låga,

Parting ways is a torment, the eyes are sinking

mun emot mun och klappande bröst.

Mouth meets mouth, and a beating chest

Fjälldalen stod i grönskande skrud,

The mountainvalley stood in its green robe

trasten slog drill på drill för sin brud.

The thrush gave trill after trill for her bride (1)

0 116 0 Administrator

No comments!

Add comment