Translation of the song Vi Sålde Våra Hemman artist Ultima Thule

Swedish

Vi Sålde Våra Hemman

English translation

We sold our homesteads

Vi tänkte att förljuva det sista livets slut,

We thought to improve live's end

Liksom att komma längre, än Herren stakat ut.

Hoping to get further than the Lord had planned

Vi reste ifrån Sverige med något övermod,

We left from Sweden with a slight courage

Vi kände ej det öde därute förestod.

We did not know our fate

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,

We sold our homesteads and set sail

Som fågeln bortflyger när sommaren är slut.

Like the birds fly when the summer is over

Han kommer ändock åter när våren skrider fram,

They will still return nevertheless when spring arrives

Men vi får aldrig skåda vårt kära fosterland.

But we will never again see our beloved Motherland

Det talas och det skrytes: Här skall ni må så väl,

It was said and it was boasted You'll fare well here,

Här skall er intet fattas till kropp ej heller själ.

You shall not miss anything for body and soul

Men man fick snart nog finna, hur man bedragen var,

But soon it turned out how deceived we were

När hungern börjar komma, som ej ens livet spar.

When hunger came, not one life was spared

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,

We sold our homesteads and set sail

Som fågeln bortflyger när sommaren är slut.

Like the birds fly when the summer is over

Han kommer ändock åter när våren skrider fram,

They will still return nevertheless when spring arrives

Men vi får aldrig skåda vårt kära fosterland.

But we will never again see our beloved Motherland

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

Och när vi hade seglat en vecka eller två,

And when we had been sailing for a week or two

Ett mörker däcket höljde och bredde sig därpå;

A darkness covered the ship's deck and spread

Ej se varann vi kunde, knappt andas eller gå.

We couldn't see each other, yes barely breathe or walk

Det var en gruvlig plåga för stora och för små.

It was a horrible torment for everyone, big or small

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,

We sold our homesteads and set sail

Som fågeln bortflyger när sommaren är slut.

Like the birds fly when the summer is over

Han kommer ändock åter när våren skrider fram,

They will still return nevertheless when spring arrives

Men vi får aldrig skåda vårt kära fosterland.

But we will never again see our beloved Motherland

(INTERLUDE)

(INTERLUDE)

(Aaah... Aaah... Aaahh)

(Aaah... Aaah... Aaahh)

En fader måste bära sitt barn på däck till slut,

A father had to carry his child to the end of the deck

Och det från skeppet kasta i vida havet ut.

And throw it from the ship into the vast ocean

Det måtte säkert tagit hans sinne ganska svårt.

It most certainly must have been hard on his mind

Ty döden genast klappade på fadershjärtat slut.

Death grabbed his heart immediately

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut,

We sold our homesteads and set sail

Som fågeln bortflyger när sommaren är slut.

Like the birds fly when the summer is over

Han kommer ändock åter när våren skrider fram,

They will still return nevertheless when spring arrives

Men vi får aldrig skåda vårt kära fosterland.

But we will never again see our beloved Motherland

Nej vi får aldrig skåda vårt kära fosterland.

No we will never again see our beloved Motherland

0 111 0 Administrator

No comments!

Add comment