Translation of the song Vikingabalk artist Ultima Thule

Swedish

Vikingabalk

English translation

The Viking Code

Nu han svävade kring på de ödsliga hav,

Now he was floating around on the desolate sea,

han for som en jagande falk

He went like a hunting falcon

Men för kämpar ombord skrev han lagar och rätt

But for the fighters on board, he wrote laws and rights

Vill du höra hans vikingabalk

Do you want to hear his Viking Code ?

Men för kämpar ombord skrev han lagar och rätt

But for the fighters on board, he wrote laws and rights

Vill du höra hans vikingabalk

Do you want to hear his Viking Code ?

Ej må tältas i skepp, ej må sovas i hus:

One shall camp in the ship, One shall sleep in the house

inom salsdörr blott fiende stå,

Within the glass door, only the enemy stands

viking sover på sköld och med svärdet i hand,

A viking sleeps on his shield, with sword in hand,

och till tält har han himlen den blå

And for his tent he has the blue sky

viking sover på sköld och med svärdet i hand,

A viking sleeps on his shield, with sword in hand,

och till tält har han himlen den blå

And for his tent he has the blue sky

Kort är hammarens skaft hos den segrande Tor

Short is the hammer handle of victorious Thor (1)

blott en aln lång är svärdet hos Frej

But a cubit long is the sword of Freyja (2)

Det är nog, har du mod, gå din fiende när,

It's enough, If you have the courage, to get close to your foe

och för kort är din klinga då ej

For your blade's too short, If you don't

Det är nog, har du mod, gå din fiende när,

It's enough, If you have the courage, to get close to your foe

och för kort är din klinga då ej

For your blade's too short, If you don't

Nu syns vikingaskepp, då är äntring och strid,

Now when you see a Viking ship, go onboard and do battle

Det går hett under sköldarna till;

It is hot under the shields;

Om du viker ett steg tar du avsked från oss,

If you take a single step back, then take leave of us,

det är lagen, gör sen som du vill

It's the law, then do as you wish

Om du viker ett steg tar du avsked från oss,

If you take a single step back, then take leave of us,

det är lagen, gör sen som du vill

It's the law, then do as you wish

0 115 0 Administrator

No comments!

Add comment