Translation of the song Vingslag artist Ultima Thule

Swedish

Vingslag

English translation

Flapping wings

En dröm lik dyster dimma

A dream like a gloomy fog

smyger in och knackar på

is sneaking up knocking on the door

Vingslag, korpsång, vingslag, klo

Flapping wings, raven's song, flapping wings, claws

Vid diket, död är asken,

By the trench, the ash is dead

grenar alltid utan löv

Its branches are always lacking leaves

Vingslag, korpsång, vingslag, död

Flapping wings, raven's song, flapping wings, death

(BRIDGE:)

(Bridge:)

Och som viskningar och mummel

And like whispers and murmurs

hör jag korpars vreda tal

I can hear the angry speech of the ravens

(REF:)

(Refrain:)

En säger brinn en annan ropar fall

One says burn and the other one shouts fall

Källan sinat och asken tid är all

The spring has gone dry and the time is up for the ash

En säger brinn en annan ropar fall

One says burn and the other one shouts fall

Källan sinat och asken tid är all

The spring has gone dry and the time is up for the ash

På natten när jag sover kryper

When I'm sleeping at night

dis och mörker fram

fogs and darkness creeps out

Vingslag, korpsång, vingslag, blod

Flapping wings, raven's song, flapping wings, blood

Och över stam och rutten

And over tree trunks and rotten

välv syns korparna i skyn

vaults the ravens can be seen in the sky

Vingslag, korpsång, vingslag, död

Flapping wings, raven's song, flapping wings, death

(BRIDGE)

(Bridge)

(REF)

(Refrain)

Jag vet, jag såg dem när de lekte

I know, I saw them playing

Göra konster under sol

Doing tricks under the sun

Och jag såg dem lämna asken

And I saw when they left the ash

Och jag såg dem varsla död

And I saw them foreboding death

Jag hör korpklor riva dörren,

I can hear raven claws on my door

känner ögat av min själ

feeling the eye of my soul

Vingslag, korpsång, vingslag, vrål

Flapping wings, raven's song, flapping wings, screams

I ett mörker vill hon äta,

She wants to eat in darkness

i mörker kommer nöd

with darkness comes misery

Vingslag, korpsång, vingslag, död

Flapping wings, raven's song, flapping wings, death

(BRIDGE)

(Bridge)

(REF)

(Refrain)

0 130 0 Administrator

No comments!

Add comment