Translation of the song Vinternätter artist Ultima Thule

Swedish

Vinternätter

English translation

Winter Nights

Sidu-Hall! Blek och kall!

Sídu-Hall! Pale and cold!

Stormvind slår, både gods och gård.

Storm wind beats, both goods and yard

Ej blotas må, där avgud stå.

Do not sacrifice where false gods reign.

Icke tro på lund och sten.

Do not believe everything you see.

Ej på Helig hög skall spånor strös.

Do not sprinkle dust on holy mound.

Vad bryr väl diser sig om det?

What to the dísir care about that?

Diserna rider igen!

The dísir are riding again!

Ser du, Diserna rider igen!

Look, the dísir are riding again!

Vinternätter, disablot,

Winter nights, dísablót,

försumma't om du vill!

neglect it if you wish!

Genom natten skaror rider fram.

Throughout the night herds are riding forth.

Nalkas diser tun under månens brand.

Dísir are approaching the farmstead in the moonlight

Kommer hird i vitt skall hugen din bestå.

If hird in white appear your life will be spared.

Går från norr den hopens hemska färd.

The horrific journey of the mob begins up north.

Ser du där i svart och med draget svärd.

If you see them in black with swords drawn.

Skall du falla evigt och hugen din förgås.

You will fall eternally and your life will perish.

Hör du nu! Bakom dörren ljud!

Listen now! There's sound coming from behind the door!

Varning tag, låt där haspen va.

Stay attentive, do not touch that door latch

Men stormen stillad, natten klar.

But the storm has calmed, the night is clear.

Tidrande svärdet tar.

Grabbing the sparkling sword.

Hör där hovar nalkas hårt från nord.

Hear the sound of hooves fast approaching from the north.

Nio diser där i svart han ser!

There he sees nine dísir in black!

Åter blek och kall, står Sidu-Hall.

Once again, Sídu-Hall stands pale and cold.

Där på tunet son med banesår.

On the farmstead a son has suffered a death blow.

Färdas diser bort med blot tribut.

The dísir move away with the tribute of sacrifice

Giver hugen hans till Hel!

Sacrificing his life to Hel!

0 118 0 Administrator

No comments!

Add comment