Translation of the song Farlig artist Anya (Denmark)

Danish

Farlig

English translation

Dangerous

Jeg har sunget den her melodi før

I've sung this tune before

Og jeg kender godt den her krig, for jeg har tabt før

And I do know this war, because I've lost before

Har rejst mig og råbt at jeg var fri før

Have got up and shouted that I was free before

Men jeg er åbenbart ikke fri

But I'm apparently not free

Bare fordi

Just because

Vi ikke er vi mere

We are not we anymore

Jeg har prøvet at gå på den her sti før

I've tried to walk this path before

Livet farer forbi

Life rushes by

Mens jeg står lige her

While I'm standing right here

Så forklar mig det igen

Then explain it to me again

For jeg lærer ingenting

Because I'm not learning anything

Jeg danser med de samme fejltrin

I dance with the same missteps

Ja fortæl mig det igen

Yes, tell me again

Lær mig op, jeg giver mig hen

Teach me, I surrender

For nu hvor fælden ligger klar

For now that the trap is ready

Har jeg glemt, det jeg vidste

Have I forgotten what I knew

Og tænk, hvis jeg skulle miste

And think, if I were to lose

Det jeg har

What I have

Til det, der var

To what was

Jeg er så farlig, når jeg er trist

I'm so dangerous, when I'm sad

Tænk hvis jeg skulle miste det jeg har

Imagine if I were to lose what I have

Til det, der var

To what was

Så væk mig når jeg er ovenpå

So wake me up when I'm on top

Væk mig, når det er overstået

Wake me up when it's over

Væk mig når jeg er ovenpå

Wake me up when I'm on top

Væk mig, når det er overstået

Wake me up when it's over

Jeg har kastet rundt med de her sten før

I've thrown around with these stones before

Jeg bliver kølig som en vind

I get cool as a breeze

Lukker mig inde

Lock me up

Smækker min glasdør

Slamming my glass door

Når stormen stilner af

When the storm subsides

Er jeg ikke stor mere

I'm not big anymore

Så mangler den lille ild

Then the little fire is missing

Du havde tændt her

You had turned on here

Så forklar mig det igen

Then explain it to me again

For jeg lærer ingenting

Because I'm not learning anything

Jeg danser med de samme fejltrin

I dance with the same missteps

Ja fortæl mig det igen

Yes, tell me again

Lær mig op, jeg giver mig hen

Teach me, I surrender

For nu hvor fælden ligger klar

For now that the trap is ready

Jeg har glemt, det jeg vidste

Have I forgotten what I knew

Og tænk, hvis jeg skulle miste

And think, if I were to lose

Det jeg har

What I have

Til det, der var

To what was

Jeg er så farlig, når jeg er trist

I'm so dangerous, when I'm sad

Tænk hvis jeg skulle miste det jeg har

Imagine if I were to lose what I have

Til det, der var

To what was

Væk mig når jeg er ovenpå

Wake me up when I'm on top

Væk mig, når det er overstået

Wake me up when it's over

No comments!

Add comment