Translation of the song Bitterzoet artist Eefje de Visser

Dutch

Bitterzoet

English translation

Bittersweet

Stop

Stop

We parkeren aan de rand van de stad

We park at the edge of the city

Ik check in en laat m'n jas in het hotel

I check in and leave my coat in the hotel

Onze stappen klinken luid in de hal

Our steps echo loudly in the hall

In de lift kijken we samen in de spiegel

In the elevator we look in the mirror together

We zijn boven voor het vallen van de avond

We're upstairs before evening falls

Door het raam

Through the window

Zien we de rood doorlopen hemel al vervagen

We already see the red strewn sky fade

Stop

Stop

We parkeren aan de rand van de stad

We park at the edge of the city

Ik check in en laat m'n jas in het hotel

I check in and leave my coat in the hotel

Ik herinner me je armen en je lach

I remember your arms and your smile

We zijn boven voor het vallen van de avond

We're upstairs before evening falls

Ik herinner me het tikken van m'n nagels

I remember the ticking of my nails

Voor het raam drinken we roodoranje lucht uit onze glazen

Before the window we drink red-orange sky out of our glasses

Zie je niets misschien

Don't you see anything perhaps

Jij weet toch zeker dat die bubbel bijna barst dan

You surely know that bubble will almost burst

Zie je niet

Don't you see

Je verblindt me met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

You blind me with head-on light, but stay, but stay

Verblind me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Blind me, with head-on light, but stay, but stay

We parkeren aan de rand van de stad

We park at the edge of the city

Ik stap uit en doe de sleutels in m'n zak

I step out and put the keys in my pocket

In de lift kijken we samen in de spiegel

In the elevator we look in the mirror together

Ik herinner me je ogen en je handen

I remember your eyes and your hands

Ik herinner me het klinken van de glazen

I remember the toasting of the glasses

Ik zie de stad

I see the city

Door onze rood doorlopen ogen snel vertragen

Slow down through our red strewn eyes

Maar zie je niet, je weet toch zeker dat die bubbel bijna barst dan

You surely know that bubble will almost burst

Zie je niet

Don't you see

Je verblindt me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

You blind me with head-on light, but stay, but stay

Verblind me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Blind me, with head-on light, but stay, but stay

Blijf bij me, bij me, blijf bij me, bij me

Stay with me, with me, stay with me, with me

Blijf bij me, bij me, blijf bij me, bij me

Stay with me, with me, stay with me, with me

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

(Blijf blijf)

(Stay stay)

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

(Blijf blijf)

(Stay stay)

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

Ooooooh

(Blijf blijf)

(Stay stay)

Blijf blijf blijf me

Stay stay stay with me

Blijf blijf blijf me

Stay stay stay with me

Wil je blijven vannacht, je verblindt me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Do you want to stay tonight, you blind me, with head-on light, but stay, but stay

Wil je wakker met me zijn, verblind me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Do you want to stay tonight, you blind me, with head-on light, but stay, but stay

Wil je blijven vannacht, je verblindt me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Do you want to stay tonight, you blind me, with head-on light, but stay, but stay

Wil je wakker met me zijn, verblind me, met tegenlicht, maar blijf, maar blijf

Do you want to stay tonight, you blind me, with head-on light, but stay, but stay

No comments!

Add comment