Translation of the song De Bedoeling artist Eefje de Visser

Dutch

De Bedoeling

English translation

The intention

Ik ga,

I'm leaving

ik loop een route die ik ken,

I'm walking a route I know,

die ik nooit neem.

but never take

Ik laat je achter,

I'm leaving you behind

ik zie je kijken,

I see you looking at me,

en je kan me niet volgen.

and you cannot follow me

Er zit een vreemde in mijn hoofd nu

There's a stranger in my head right now

en ik wil ‘m er uit,

And I want him out

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip.

and I'm glueing and I'm cutting

En ik kijk voor me uit,

And I'm looking forward

kijk voor je uit

I'm looking away from you

blijf bij me weg,

Stay away from me

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond.

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip

and I'm glueing and I'm cutting

en

And

Ik ga,

I'm leaving

en als ik opneemt klink je

and when I pick up the phone, you sound

onaangedaan

untouched

goed van je weet je,

Good that you know

ook ik heb m'n durf

I too have

in weten te houden.

refrained

Er zit een vreemde in mijn hoofd nu

There's a stranger in my head now

en ik wil ‘m er uit,

And I want him out

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip.

and I'm glueing and I'm cutting

En ik kijk voor me uit,

I'm looking forward

kijk voor je uit

I'm looking away from you

blijf bij me weg,

Stay away from me

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip.

and I'm glueing and I'm cutting

En ik kijk voor me uit,

And i'm looking forward

kijk voor je uit

I'm looking away from you

blijf bij me weg,

Stay away from me

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip

and I'm glueing and I'm cutting

en

And

Er zit een vreemde in mijn hoofd nu

There's a stranger in my head nog

en ik wil ‘m er uit,

And I want him out

ik verander nog steeds

I'm still changing

ik verander door en in cirkels rond

I keep changing

ik pas en ik meet

I'm gauging and I'm measuring

en ik plak en ik knip.

and I'm glueing and I'm cutting

Het is niet de bedoeling

It's not my intention

dat ik me anders voordoe

To pretend to be different from how I actually am

niet de bedoeling

It's not my intention

dat ik een ander lastig

To harass one another

ik word niet gedwongen

I'm not getting forced

het is de kunst

It's not the art

om de kunst,

because of the art,

het is de kunst.

It's the art

Ik heb je niet goed

I haven't

begrepen

understood you

je spreekt jezelf

You're not

niet tegen

contradicting yourself

je begrijpt mij

You understand me

ik begrijp jou niet

I don't understand you

nee,

No,

jij begrijpt mij

You understand me

je maakt de juiste keuze

You're making the right decision

of nee niet, nee

Or no, not

dat zeg je niet nee.

That's not what you're saying, no

No comments!

Add comment