Translation of the song In het gras artist Eefje de Visser

Dutch

In het gras

English translation

On the grass

Ik ben al dagen onderweg en nog steeds niet thuis

I've been traveling for days and I'm still not home yet

Ik dwaalde rond van herfst naar winters weer en wilde weer de warmte van een huis

I wandered from autumn to winter weather and longed for the warmth of a house

En ik rechtte mijn schouders telkens als het me te zwaar viel

And I straightened my shoulders every time things got too heavy

En ik viel achterover in het gras

And I fell back onto the grass

Achterover in het gras

Back onto the grass

En nacht werd dag en dag werd nacht

And night became day and day became night

Dat vond ik echt zo goed bedacht

I thought that was so smart

Ik wachtte af, verwachtte dat, de pijn van nergens thuis te zijn

I waited, expected that the pain of not belonging anywhere

Een klein beetje werd verzacht

Would be softened a little

Terwijl ik daar lag in het gras

Lying there, on the grass

Alsof ik dacht dat dat genas als ik mijn zorgen hier vergat

As if I thought it would be cured if I forgot my worries here

Een klein huisje in m'n hart vond

And found a little house in my heart

En er verder niet bij stilstond

And didn't stop to dwell on the fact

Dat ik er eigenlijk niet omheen kon

That I couldn't really avoid it

Of kan

Or can't

Want ik viel achterover in het gras en

Because I fell back onto the grass and

Zag wat het belangrijkste was

Saw what was most important

M'n leven draait als dag en nacht

My life turns like day and night

Was dat niet wat zo prachtig was?

Wasn't that the beauty of it?

Het licht werd donker en weer licht

The light became dark and light again

Dat vond ik echt zo'n mooi gezicht

I thought that was such a beautiful sight

En keer op keer op keer weer hoopte ik dat dat dan het gewicht

And time and time and time again I hoped that that would then

Een klein beetje kon verlichten

Relieve the weight a little

Want ik wilde wat ik miste niet echt missen

Because I didn't really want to miss what I was missing

Wat ik voelde niet echt voelen maar ik wist dat

Or feel what I was feeling, but I knew that

Ik me vergiste als ik dacht dat ik daar liggend in het gras

I was wrong if I thought that lying there on the grass

Ineens een beter leven had

I had a better life all of a sudden

En ik heb zo lang gedacht dat de dagen simpel waren

And for the longest time I believed that the days were simple

Als ik steentjes raapte waar ik kon

When I collected pebbles wherever I could

Totdat het me te zwaar werd

Until they got too heavy

En dan leegde ik m'n zak en ik vergat waar ik mee zat

And then I would empty my pocket, and forget what was troubling me

Dat was totdat ik me bedacht

At least until I realized

Dat als je al je tranen inslikt, op een dag...

That if you swallow all your tears, one day...

No comments!

Add comment