Translation of the song Nee Joh artist Eefje de Visser

Dutch

Nee Joh

English translation

No way

We verdwijnen uit het zicht

We're leaving the sight

ik ben weer terug bij af en

I'm back at where I started

de bedoeling is dat ik luister naar dat wat men zegt

I should listen to what people say

ik kom geen stap verder bij je vandaan

I'm not getting any further from you

oh terug bij het begin

Oh, back at where I started

ik wil niet dat men wat zegt

I don't want people to say anything

ik kom niet veel verder dan

I'm not getting much further than

dit bij je vandaan maar.

only this far away from you

Als ik naar je toe kom of

If I'm coming to you or

als je naar me toe komt of

if you're coming to me or

als we naar elkaar toe gaan

if we're getting closer to eachother

ik ben bang dat ik dan mijn mond houd

I'm scared that I'll keep my mouth shut

of voorbij praat

or say too much

ja echt ja hm.

Yes, really, hm

Nee joh,

No way,

als we de dag niet door komen

If we don't make it through the day

ja, je bent al verder dan ik ben

Yes, you're already further away than I am

nee joh,

No way,

als we de dag niet door komen

If we don't make it through the day

ja, je bent al verder dan ik ben.

Yes, you're already further away than I am

We verdwijnen uit het zicht

We're leaving the sight

ik blijf ergens achter in staan

I'm staying somewhere in the back

waar je me niet ziet

Where you cannot see me

soms bellen wel en ik speel dan

Sometimes we call and then I play

prachtig weer, dat gaat me goed af

well again, I'm good at that

men vindt er iets van

People say things about it

men zegt wat men er van vindt

People say what they think about it

oh ik trek me dat aan

Oh, it's really getting to me

ik blijf waar ik ben want.

I'm staying where I am because...

Als ik naar je toe kom of

If I'm coming to you or

als je naar me toe komt of

if you're coming to me or

als we naar elkaar toe gaan

if we're getting closer

ik ben bang dat ik dan mijn mond houd

I'm afraid I won't keep my mouth shut

of voorbij praat

or say too much

ja echt ja hm.

Yes, really, hm

Nee joh,

No way,

als we de dag niet door komen

if we can't make it through the day

ja, je bent al verder dan ik ben

Yes, you're already further away than I am

nee joh,

No way,

als we de dag niet door komen

If we can't mke it through the day

ja, je bent al verder dan ik ben.

Yes, you're already further away than I am

We verdwijnen uit het zicht

We're leaving the sight

ik ben weer terug bij af en

I'm back at where I started and

de bedoeling is dat ik luister naar dat wat men zegt

I should listen to what people say

ik kom geen stap verder bij je vandaan

I'm not getting any further away from you

oh terug bij het begin

Oh, back at where I started

ik wil niet dat men wat zegt

I don't want people to say anything

ik kom niet veel verder dan

I'm not getting any further than

dit bij je vandaan maar.

only this far away from you

Als ik naar je toe kom of

If I'm coming to you

als je naar me toe komt of

Or you're coming to me

als ik naar je toe kom of

If I'm coming to you

als je naar me toe komt of

Or you're coming to me

als we naar elkaar toe gaan

If we're getting closer

ik ben bang dat ik dan mijn mond houd

I'm afraid I won't be able to keep my mouth shut

of voorbij praat

or say too much

ja echt ja hm.

Yes, really, hm

No comments!

Add comment