Translation of the song Scheef artist Eefje de Visser

Dutch

Scheef

English translation

Skew

Ook hier is het druk

It's busy here too

en de mensen zijn praatgraag

And the people are talkative

ik pas me aan en ik

I adapt myself and I

rijd de rotonde bijna rond

almost drive around the roundabout

Ik hoop dat ik hoop heb

I hope I have hopes

wil dat ik door wil

want to want to continue

Soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik kopje onder

Sometimes I look back to the North Sea and then I go underwater

zo het zand uit m'n haar onder water daar waar ik mezelf niet hoor

Thus the sand out of my hair underwater, there were I do not hear myself

Ook hier is het hoog de balkons hangen scheef en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien

It's high up here too the balconies are hung off-center and I am constantly looking to a window across the street and I see myself seeing it

Nu doe ik m'n werk in een leeg café ik heb hier ruimte en ruis van de radio anders hoor ik mezelf gaan

Now I am working in an empty pub I have space here and noise from the radio otherwise I hear myself going

Ik leg alles uit

I explain everything

Ik zing de wereld toe maar

I sing to the world but

sluit niets af

don't follow through

Soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik kopje onder

Sometimes I look back to the North Sea and then I go underwater

zo het zand uit m'n haar onder water daar waar ik mezelf niet hoor

Thus the sand out of my hair underwater, there were I do not hear myself

Ook hier is het hoog de balkons hangen scheef en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien

It's high up here too the balconies are hung off-center and I am constantly looking to a window across the street and I see myself seeing it

Nu doe ik m'n werk in een leeg café ik heb hier ruimte en ruis van de radio anders hoor ik mezelf gaan

Now I am working in an empty pub I have space here and noise from the radio otherwise I hear myself going

Ook hier is lawaai en de mensen zijn praatgraag

It's busy here too and the people are talkative

Ik rijd duizelig rond tussen stadsgeluidsgolven tot we langzaam aan boven komen drijven en ik zie dat we traag maar vanzelf boven water komen

Dizzy I drive around through city sound waves till we slowly float back up and I see that we sluggishly but naturally rise back up to the surface

No comments!

Add comment