Translation of the song Staan artist Eefje de Visser

Dutch

Staan

English translation

Stand

'T is laat genoeg

It's late enough

Je schenkt de glazen vol genoeg

You pour the glasses full enough

Ik kijk het donker in

I look into the dark

M'n wensen draaien door en nu

My wishes are going crazy and now

Wil je de deur uit en de hoek om

You wanna get out of the door and around the corner

Ik weet ongeveer precies waar je uithangt

I know almost exactly where you are

En hier zie ik ons nog staan

And here I still see us standing

En we schreeuwen over straat iets over het tijdstip

And we are screaming across the street about the time

Waar zijn we beland

Where are we now

Ik wilde dat je het vroeg

I wanted you to aks it

Of laat maar gaan

Or never mind

Hij lijdt aan

He suffers from

Hij lijdt aan

He suffers from

Leegte in

Emptiness in

Zijn slaap, geen dromen alles echt

His sleep, no dreams everything real

Maar op het juiste tijd-stip komen massa's mensen sterk

But at the right time masses of people come strong

We samen maken lange zinnen

We make long sentences together

Zonder einde en begin punt

Without end and begin stop

En daar sta je in

And there you stand

Hier zie ik ons nog staan

And here I still see us standing

En we schreeuwen over straat iets over het tijdstip

And we are screaming across the street something about the time

Waar zijn we beland

Where are we now

Ik wilde dat je het vroeg

I wanted you to aks it

Of laat maar

Or never mind

Misschien is het inmiddels te laat

Maybe it's already too late

Onze zinnen beginnen en eindigen

Our sentences start and end

Ik hoor een punt oh oh

I hear a stop oh oh

Punt oh oh

Stop oh oh

Punt oh oh

Stop oh oh

Punt oh oooh

Stop oh oooh

Aaaah ah ha

Aaaah ah ha

Ik wil dat het waar is wat je daar beweert

I want what you're claiming to be true

Iemand kijkt het donker in

Somebody is looking into the dark

oee-oee

oee-oee

Ik wil de deur uit

I want to get out of the door

En de hoek om

And around the corner

Ik weet waar je uithangt

I know where you are

Ik weet waar je uithangt

I know where you are

Of ik denk dat we goed samen zijn

Or I think we are good together

Oeh

Oeh

Ze vraagt het me

She asks me

En ik zie ons staan

And sees us standing

En we schreeuwen over straat iets over het tijdstip

And we are screaming across the street somthing about the time

Waar zijn we beland

Where are we now

Ik wilde dat je het vroeg

I wanted you to ask it

Of laat maar

Or never mind

Ik wil dat het waar is wat je daar beweert

I want what you're claiming to be true

Iemand kijkt het donker in

Somebody is looking into the dark

oee-oee

oee-oee

Ik wil de deur uit

I want to get out of the door

En de hoek om

And around the corner

Ik weet waar je uithangt

I know where you are

No comments!

Add comment