Translation of the song Din an în an artist Ciprian Porumbescu

Romanian

Din an în an

English translation

Year after year

Din an în an sosesc la noi

Year after year they're coming back

La geam cu Moș Ajun,

At the window, on Christmas Eve

E ger cumplit și drumu-i greu

Everything is frozen and the road is dangerous

Dar e-obicei străbun.

But it's an ancient tradition.

E sărbătoare și e joc

There's a party and there's a dance

În casa ta acum

At your house now

Mai sunt bordeie fără foc

There are still homes without fire

Dar vine un an mai bun.

But a better year is coming (soon).

E veselie și e cânt

There is joy and there's singing

În casa ta acum,

At your house now,

Dar nu uita când ești voios,

But don't forget when you are enjoying,

Române, să fii bun!

Romanian, to be good!

Veniți, veniți de sărbători

Come, come to celebrate

Veniți, veniți cântând

Come, come, singing along

Să fie rodnic Anul Nou

May the New Year be rewarding

Și pace pe pământ!

And may there be peace on Earth!

Să fie pruncii sănătoși,

May the babies be healthy

Să crească năzdrăvani,

May they become strong,

Voi oameni buni și trecători

You, good people who are (only) passengers

Mulți ani, mulți ani, mulți ani!

Happy New Year, happy New Year, happy New Year!

No comments!

Add comment