Translation of the song Tatăl nostru artist Ciprian Porumbescu

Romanian

Tatăl nostru

English translation

Our Father

Tatăl nostru carele ești în cer,

Our Father, which art in heaven,

Sfințească-se numele Tău! X2

Hallowed be thy name; (X2)

Fie împărăția Ta,

Thy kingdom come;

Fie voia Ta,

Thy will be done,

Precum în cer și pe Pământ. X2

On earth as it is in heaven.(X2)

Pâinea noastră cea de toate zilele X2

Give us this day (X2)

Dă-ne-o nouă astăzi!

Our daily bread.

Şi ne iartă păcatele noastre

And forgive us our trespasses,

Precum şi noi iertăm greșiților noștri

As we forgive those who trespass against us.

Şi nu ne duce pe noi în ispită

And lead us not into temptation;

Ci ne mântuiește X2

But deliver us (X2)

De cel rău.

From evil.

Amin.

Amen.

No comments!

Add comment