Translation of the song Скрыпяць мае лапці artist Pesnyary

Belarusian

Скрыпяць мае лапці

English translation

My bast shoes squeak

Скрыпяць мае лапці, як іду да цебе.

My bast shoes squeak as I run to you,

А я каля цебе думаю, што ў небе.

And when I'm next to you, I feel like I'm in heaven.

-Скажы, Ганулька, а ты праўду мне -

- Tell me, Hanna, honestly,

А ці любіш мяне, а ці не?

Do you love me or not?

Скажы, Ганулька, а ты праўду мне -

Tell me, Hanna, honestly,

А ці любіш мяне, а ці не?

Do you love me or not?

Паслухай, Ганулька, а што людзі кажуць:

Listen, Hanna, people say that

Нашага каханьня нічым не разьвяжуць.

No one can separate us,

Ніколі нас не змогуць сілаю,

No one can force us

Бо мы будзем жыці зь мілаю.

For we'll live in love.

Ніколі нас не змогуць сілаю,

No one can force us,

Бо мы будзем жыці зь мілаю.

For we'll live in love.

Паслухай, Ганулька, што сава спявае.

Listen, Hanna, what the owl is singing,

Пэўна яна наша ўсё гора знае.

It must know all our sorrows.

Скажы, Ганулька, а ты праўду мне -

- Tell me, Hanna, honestly,

А ці любіш мяне, а ці не?

Do you love me or not?

Скажы, Ганулька, а ты праўду мне -

Tell me, Hanna, honestly,

А ці любіш мяне, а ці не?

Do you love me or not?

No comments!

Add comment