Translation of the song Fikriye artist Mustafa Kemal Atatürk

Turkish

Fikriye

English translation

Fikriye

Bir hüzün gibi geldi geçti vuslatımdan,

In my reunion meeting it passes like a sorrow

Şekvacı olmadı yorgun başımdan.

Twas not querulous in my head forworn

Lezzet-i şinasiydi sunduğu kahve fincanından,

Just like a taste must-know within the coffe cup which she serves

İzmihlâli mümkün değil sızlayan vicdanımdan.

It cannot be perished in my wimperer guts

Varsın çeksin bu dimağ, unutmaz seni,

Let this man hurt, he cannot forget you

Kimse dolduramadı yürekteki yerini.

No one couldn't fill the place of yours

Bir kadeh gibi sunmuştun ölümsüz sevgini,

You just served your eternal love just like a glass

Çaresiz yürek nedendir, bilmedi kadrini.

The pathetic heart of mine, couldn't know thy dignities

Terk-i hayat ne der, bilemem amma,

What shall the quietus say, wouldn't know, but

Bir ümmid-i hayaldir buluşmak orada.

Tis a dream for me to meet thither

Dilerim sübut bulur, kanayan yara da,

I wish, it was testified, even the bleeding gash

Aşk-ı muhabbet biter mi cennet-i alâda.

The agape in holy heaven shan't finish

İçsende bir kadeh hayat iksirinden,

Even If you drink one glass of adam's wine

Zamansız ayrıldım, bilinsin Fikriye’den.

Untimely I left Fikriye, it must be seen

Bıkmadım ki doyayım o narin ellerinden,

I'm not tired of thy sweet hands so I wouldn't be satisfied with 'em

Ummid-i aşkım saracak onu cefakâr teninden.

My love's hope will snuggle her rugged skin up

No comments!

Add comment