Translation of the song Hayat Serenadı artist Mustafa Kemal Atatürk

Turkish

Hayat Serenadı

English translation

The Life Serenade

Atatürk’ün Salih Bozok’a yazdığı mektuptan :

From a letter to Salih Bozok from Mustafa Kemal

“Bir Fransız şairi hayatı şöyle tarif ediyor :

'A French poet describes the life like this:

Hayat kısadır,

The life is short

Biraz hayal,

A little dream

Biraz aşk

A little love

Ve sonra Allahaısmarladık.

And at last a goodbye

Diğeri de :

The other is

Hayat boştur.

Life is empty

Biraz kin,

A little grudge

No comments!

Add comment