Translation of the song Ruh Hastası artist Less

Turkish

Ruh Hastası

English translation

Psychopath

Birden, aniden çıkar şu sokağın köşesinden.

At once, at an instance she comes out of that streets corner

Kimse yokmuş gibi o hep kendi halinde.

She's always in her own head like nobody's there

Geçen gün arkasından bağırdım ama

The other day I called out to her but

ona bağırınca kimseleri duymaz,

She doesn't hear anyone that calls to her

gelde biraz beraber oturalım diye.

I wanted to say Let's sit here together

Geçen gün arkasından bağırdım,

The other day I called out to her

o duysa bile hep duymazı oynar,

Even if she hears she acts like she doesn't

gelde biraz beraber konuşalım diye.

I wanted to say Let's talk for a bit

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

Ama fırsatı olsa herşeyi anlatırdı,

But if she had the chance she would tell about everything

dünden, bugünden neler yaptığını.

What she have done from yesterday 'till now

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

Geçen gün aynı banka beraber oturduk,

The other day we sat on the same bench

oturduk ama hiç konuşmadık.

We sat but we didn't say anything

Sanki birbirimizi anlarmışız gibi.

It's like we understood each other

Birden elini tuttum, elini çekti.

I held her hand, she pulled her hand away

Git başımdan be dedi.

She said go away

Sanki beni kırmak ister gibi.

Like she wanted to hurt my feelings

Geçen gün arkamdan bağırdı,

The other day she yelled after me

o bağırınca hemen dönüp baktım.

When she yelled I turned and looked

Geldi, sanki birşeyler ister gibi.

She came like she wanted something

Bak dedi. seni hiç tanımıyorum

Look She said I don't know you

ama artık peşimi bırak dedi.

But you need to stop following me

Sanki garip bir deliymişim gibi.

Like I was some kind of crazy person

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

Ama fırsatı olsa herşeyi anlatırdı,

But if she had the chance she would tell about everything

dünden, bugünden neler yaptığını.

What she have done from yesterday 'till now

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

Herhalde hanfendi ruh hastasıydı.

The lady must've been a psychopath

No comments!

Add comment