Translation of the song Czy ty wiesz, moja mała artist Andrzej Bogucki

Polish

Czy ty wiesz, moja mała

English translation

Do You Know, My Baby

Moja miła, mnie źle jest na duszy;

My dear, my soul feels heavy;

nie myślę o tym, czy ta piosnka ciebie wzruszy.

I do not wonder if this song will move you.

Kiedy serce się z sercem pokłóci,

When two hearts are in conflict,

to już piosnka serca z dróg nie zawróci.

a song won’t make a heart come back.

I nie tego mi żal dziś najwięcej,

And it’s not this that I regret the most:

żem może ciebie kochał mocniej czy goręcej.

that maybe I loved you more ardently.

I żeś poszła, toś temu nie winna;

And you’re not to blame for going away;

to już inna nieważna jest rzecz.

it’s one more thing that no longer matters.

Czy ty wiesz, moja mała,

Do you know, my baby,

że to smutny był żart,

that it was a sad joke

żeś mnie tak zapomniała

to have forgotten me

jakbym nic nie był wart.

as if I weren’t worth anything.

Jakby było nie warte

As if my stubborn heart

twej pamięci, twej łzy,

wasn’t worth

moje serce uparte.

your memory, your tears.

A któż znał je jak ty?

And who knew it1 better than you?

Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też,

If I knew that you’re suffering too, and missing me,

że ci brak miłości mej…

that you’re longing for my love…

Gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz,

If I knew that you want to help me somehow,

może byłoby mi lżej.

it would be easier for me.

Ale dziś, moja mała,

But today, my baby,

to brzmi trochę jak zgrzyt,

it sounds a bit like a clash

żeś mnie tak zapomniała.

that you’ve forgotten me like that.

Jest mi też… jest mi wstyd.

And I’m also… I’m ashamed.

Raz ostatni, najmilsza, bądź zdrowa;

Just one last time: farewell, dearest one;

na nutach znajdziesz może kiedyś moje słowa.

maybe in a sheet music one day you’ll find my words.

Może będą znajomi śpiewali,

Maybe your friends will sing them,

może przyjdziesz tu, usłyszysz je na sali.

maybe you’ll come here and hear them in the hall2.

Ty zrozumiesz, co piosnka ukrywa

You’ll understand what’s hidden in this song

i że o tobie jest i to, że jest prawdziwa.

and that it’s about you and that it’s true.

Wtedy znajdź mnie przez salę oczami

Then let your eyes search me across the hall

i niech łzami zabłyśnie twój wzrok.

and let your glance glitter with tears.

Czy ty wiesz, moja mała,

Do you know, my baby,

że to smutny był żart,

that it was a sad joke

żeś mnie tak zapomniała

to have forgotten me

jakbym nic nie był wart.

as if I weren’t worth anything.

Jakby nic między nami,

As if there was nothing between us,

jakby nic nigdy w nas

as if nothing ever inside us

nie pachniało kwiatami,

carried a floral scent

nie śpiewało do gwiazd.

and sang, addressing the stars.

Może mogłabyś powrócić?

Maybe you could come back?

Posłuchaj, wróć,

Listen, come back,

daj mi znak, zrób jakiś gest!

give me a sign, make a gesture!

Chociaż… po co serca kłócić,

And yet… why sow discord between the hearts

żartami truć?

and poison them with jokes?

Niech już będzie tak jak jest.

Let things stay as they are.

Widzę sam, moja mała:

I can see clearly, my baby:

tylem tylko był wart,

I was only worth

byś mnie tak zapomniała,

your forgetting me

jak w tej piosnce ten żart.

just like the joke in this song.

No comments!

Add comment