Translation of the song Naucz mnie tańczyć artist Andrzej Bogucki

Polish

Naucz mnie tańczyć

English translation

Teach Me To Dance

Gdy zabrzmi walc na sali,

When a waltz sounds in the ballroom,

Wiem już, co będzie dalej:

I know what will happen next:

Ktoś przyjdzie i do tańca Ciebie poprosi.

Someone will come and ask you to dance.

I wiem, że nie odmówisz,

And I know you will not refuse

Bo wiem, jak tańczyć lubisz.

Because I know how much you like to dance.

Już walczyk cię unosi…

The waltz already carries you…

Zostałem sam.

I’m left all by myself.

Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka,

Teach me, teach me to dance a waltz,

Bo tracę humor, gdy gra muzyka.

Because I lose my good mood when music plays.

Stoję pod ścianą, tańczyć nie umiem,

I stand by the wall, I can’t dance,

Szukam cię w tłumie tańczących par.

I look for you in the crowd of dancing couples.

Niby rzecz błaha, a pomyśl sobie:

It may be a trifle, but just think:

Kto inny cię objął, a mógłbym ja.

Someone else holds you, and it could be me.

Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka;

Teach me, teach me to dance a waltz;

Niech walczyk złączy serca dwa.

Let the waltz unite our two hearts.

Pomyśleć - złote ręce,

And to think I have golden hands,

Do pracy złote ręce.

Golden hands fit for work,

A nogi - nie do wiary! -

And my legs – unbelievable! –

Jak nie do pary.

Seem to be an odd match.

Już próbowałem w domu

I’ve already tried at home,

Po cichu, po kryjomu,

Quietly, secretly.

Raz, dwa, trzy, raz i dwa, trzy...

One, two, three, one and two, three...

Daremny trud.

All in vain.

Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka,

Teach me, teach me to dance a waltz,

Bo tracę humor, gdy gra muzyka.

Because I lose my good mood when music plays.

Stoję pod ścianą, tańczyć nie umiem,

I stand by the wall, I can’t dance,

Szukam cię w tłumie tańczących par.

I look for you in the crowd of dancing couples.

Niby rzecz błaha, a pomyśl sobie:

It may be a trifle, but just think:

Kto inny cię objął, a mógłbym ja.

Someone else holds you, and it could be me.

Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka;

Teach me, teach me to dance a waltz;

Niech walczyk złączy serca dwa.

let the waltz unite our two hearts.

Niby rzecz błaha, a pomyśl sobie:

It may be a trifle, but just think:

Kto inny cię objął, a mógłbym ja.

Someone else holds you, and it could be me.

Naucz mnie, naucz tańczyć walczyka;

Teach me, teach me to dance a waltz;

Niech walczyk złączy serca dwa.

Let the waltz unite our two hearts.

No comments!

Add comment