Translation of the song Sto lat artist Andrzej Bogucki

Polish

Sto lat

English translation

A Hundred Years

Patrząc w oczy najłaskawsze

Looking into the most gracious eyes,

Pytam cię, czy kochasz mnie

I ask you if you love me,

Ty mi zaraz, że na zawsze

And you say right away: forever,

A ja tyle nie chcę, nie...

But I don’t want that much, no...

Sto lat

A hundred years,

Gorących i upalnych

Scorching hot ones,

To program maksymalny

That’s the maximum plan

Jeżeli powiesz tak

If you say yes.

Sto zim

A hundred winters,

Śnieżystych i słonecznych

Snowy and sunny ones,

Dodajmy ostatecznie

Let’s have finally added

Do tamtych letnich dni

To those summer days.

A trzeba tu wymienić

And we still have to mention

Jeszcze wiosen sto

A hundred springs,

Ponadto sto jesieni

And then a hundred autumns

I sto jesiennych słot

And a hundred autumnal rainfalls.

Sto lat –

A hundred years –

Więc pomyśl, nim się zgodzisz

So think it over before you agree,

Bo jeśli o mnie chodzi

Because as for me,

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

Gdy już wiem, że kochasz, i gdy

When I already know that you love me

Pytam, czy nie zdradzisz mnie

And when I ask you if you won’t betray me,

Ty mi zaraz, że ach, nigdy

You say right away: ah, never!

A ja tyle nie chcę, nie...

But I don’t want that much, no...

Sto lat

A hundred years,

Gorących i upalnych

Scorching hot ones,

To program maksymalny

That’s the maximum plan

Jeżeli powiesz tak

If you say yes.

Sto zim

A hundred winters,

Śnieżystych i słonecznych

Snowy and sunny ones,

Dodajmy ostatecznie

Let’s have finally added

Do tamtych letnich dni

To those summer days.

A trzeba tu wymienić

And we still have to mention

Jeszcze wiosen sto

A hundred springs,

Ponadto sto jesieni

And then a hundred autumns

I sto jesiennych słot

And a hundred autumnal rainfalls.

Sto lat –

A hundred years –

Więc pomyśl, nim się zgodzisz

So think it over before you agree,

Bo jeśli o mnie chodzi

Because as for me,

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

Sto lat –

A hundred years –

Więc pomyśl, nim się zgodzisz

So think it over before you agree,

Bo jeśli o mnie chodzi

Because as for me,

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

Wystarczy mi sto lat

A hundred years will do.

No comments!

Add comment