Translation of the song Heksen artist Eivør

Danish

Heksen

English translation

The Witch

1641,

1641

en novembermorgen.

a November morning

Tågen smyger sig om Ribe by

the fog clings around the town of Ribe

og om domkirkens klokketårn.

and around the cathedral's bell tower.

Tunger af ild

Tongues of fire

under horisontens mørke sky

under the horizon's dark sky

og hanerne galer

and the roosters crow

over Ribe by

over the town of Ribe

-og klokkerne, de ringer.

- and the bells, they toll.

Alle sognets klokker ringer,

All the parishes' bells toll,

ringer for en ny dag.

they toll for a new day.

Det er idag at heksen skal brænde,

It is today the witch shall burn,

brænde på sin stag.

burn on her stake.

Vognene skumler gennem byen

The wagon grumbles though the town

over broen ud over engens græs

over the bridge out over the meadow's grass

de kører ned til bålet,

they drive down to the stake,

der er betalt for toogtyve læs

which is paid for twenty-two loads

-og klokkerne, de ringer.

-and the bells, they toll.

Og så kommer kærren ud,

And so the cart comes out,

kærren hvor hun står,

the cart on which she stood,

medens vinden blæser,

while the wind blows,

blæser i hendes hår.

blows through her hair.

Hun har været på pinebænken

She has been on the rack

hvor hver tap i hjulet tæller tiden ned,

where every cog on the wheel counted down the time,

der hvor helvede

where hell

er en evighed.

is an eternity.

-og klokkerne, de ringer.

-and the bells, they toll.

Heksen skal brænde! Heksen skal brænde!

The witch shall burn! The witch shall burn!

Hun hører stemmerne, hun ser

She hears the voices, she sees

alle disse ansigter som hun kendte

all those faces she knew

men ikke kender mer.

but doesn't recognise any more.

Hun har været på pinebænken

She has been on the rack

hvor hver tap i hjulet tæller tiden ned,

where every cog on the wheel counted down the time,

der hvor helvede

where hell

er en evighed

is an eternity.

-og klokkerne, de ringer.

-and the bells, they toll.

Der bliver stille, bålet knitrer

It becomes quiet, the fire crackles

og røgen driver sort

and the smoke drifts black

hen over mængden der står og stirrer

down over the crowd that stood and stared

ind ad helvedes port.

in at Hell's gate.

Så spredes de,

And so they scattered,

båndet der bandt

the fetters that bound,

brister som ved et trylleslag

they burst as if by magic,

og der er et stort hul midt iblandt dem

and there is a big gap in their midst

som alle flygter fra

that all run away from

- og klokkerne, de ringer.

-and the bells, they toll.

Så kalder domkirkens klokker

And so the cathedral's bells call

og alle søger derhen

and all make for

til et sted hvor fælles skyld

the place where shared blame

bli'r til fælles retfærd igen.

turns into shared righteousness again.

Og kirkens klokker, de ringer

And the church's bells, they call

sjælene ind i sit favntag

the souls into its embrace

og over de bøjede hoveder

and over the bent the heads

velsigner præsten denne dag

blesses the priest that day

-og klokkerne, de ringer.

-and the bells, they toll.

No comments!

Add comment