Translation of the song Må solen alltid skina artist Eivør

Swedish

Må solen alltid skina

English translation

May the Sun Always Shine

Må solen alltid skina och läka dina sår

May the sun always shine and heal your wounds

Må regnet alltid smeka och skölja bort din tår

May the rain always caress and rinse away your tears

Må lyckan vara vännen din och följa dina spår

May luck always be your friend and follow your footsteps

Och i världens alla stormar, jag alltid med dig går

And in all the world's storms I will walk with you

Jag alltid med dig går

I will always walk with you

Må lyckan vara vännen din och följa dina spår

May luck be your friend and follow your footsteps

Och i världens alla stormar, jag alltid med dig går

And in all the world's storms I will walk with you

Jag alltid med dig går

I will always walk with you

Må solen alltid skina och läka dina sår

May the sun always shine and heal your wounds

No comments!

Add comment