Translation of the song Om Jag Vågar artist Eivør

Swedish

Om Jag Vågar

English translation

If I Dare

Jag känner du tittar på mig med ditt varma ögonkast,

I feel you looking at me with your warm glance,

jag vet inte om jag vågar titta på dig.

I don't know if I dare look back at you.

Du räcker mig din hand den smälter in i huden min;

You give me your hand which melts into my skin

jag vet inte om jag vågar röra vid dig.

I don't know if I dare touch you.

Men när solen kommer fram

But when the sun comes up

känner jag din värme i mitt bröst

I feel your warmth on my breast

och en liten stund är jag säker på

and for a little while I am sure

att du älskar mig.

that you love me.

Du leder mig iväg till ditt vackra drömmarland,

You lead me away to your beautiful dreamland,

jag vet inte om jag vågar följa med dig.

I don't know if I dare to follow you.

Du kysser mig på min kind, jag känner dina varma läppar;

You kiss me on the cheek, I feel your warm lips;

jag vet inte om jag vågar att älska dig.

I don't know if I dare love you.

Men när solen kommer fram

But when the sun comes up

känner jag din värme i mitt bröst

I feel your warmth on my breast

och en liten stund är jag säker på

and for a little while I am sure

att du älskar mig.

that you love me.

Jag känner du tittar på mig med ditt varma ögonkast,

I feel you looking at me with your warm glance,

jag vet inte om jag vågar titta på dig

I don't know if I dare look back at you.

No comments!

Add comment