Translation of the song Uden Herren Opholder vort Hus og Gård artist Eivør

Danish

Uden Herren Opholder vort Hus og Gård

English translation

Without the Lord Maintaining Our House and Farm

Uden Herren opholder vort Huus og Gaard,

Without the Lord maintaining our house and farm

og skaffer hvad der er inde,

And provide us with what is inside

og sender os sin Benedidelse hvert Aar,

And send us his mercy each year

at vi maae altid finde

That we must always find

Hans Guddoms Gaver, Giv’t og Laan,

His deity gifts, gives and loans

som Han giver med sin milde Haand,

That he provides with his gentle hand

ellers er vort Arbejde forloret.

Or ells our work is betrothed

Uden Herren selv den Stad bevarer,

Without the lord himself that city keeps

og vogter baade Land og Rige,

And guard both land and empire

og med Sin Guddoms Magt forsvarer

And with his deity's power defend

og holder dem saa vedlige;

And so maintain them

uden Gud giver selver Naade og Fred,

Without God himself giving grace and peace

forgjeves da vaage de Vægtere ved,

Then those watchmen watch over in vain

al Kunst og Raad monne falde.

All art and counsel could fall

No comments!

Add comment