Translation of the song Ikaw Ang Musika Ko artist Daniel Padilla

Tagalog (dialects)

Ikaw Ang Musika Ko

English translation

You Are My Music

Bawat sulat ng letra ikaw ang bigkas

Every written letter, speaks of you

Bawat himig pangalan mo ang lumalabas

Every melody, your name appears

Sa bawat pikit ikaw ang kasama

Every time I close my eyes, you're with me

Ang kuro ko’y di mabubuo kung ikaw ay wala

My chorus won't be complete without you

Baliwala lamang ang lahat ng ito

All of this won't really matter

Kung ikaw ay mawawala lang sa piling ko

If you'll be gone from my arms

Ikaw ang tibok ng puso’t damdamin ko

You're the beat of my heart and emotion

Ang kuro ko’y di mabubuo kung ikaw ay wala

My chorus won't be complete without you

Woah, woah

Woah, woah

Ang pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Ikaw ang buhay ng awit na’to

You are the life of this song

Ang pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Di ito mabubuo kung di ng dahil sayo

It won't be complete if not for you

Dumadaloy sa tono at himig ko

Flowing in my tone and melody

Ang bawat letra ng pangalan mo

Every letter of your name

Aanhin ko ang katuparan ng pangarap ko

What's the use of fulfilling my dream

Kung ikaw naman ay maglalaho sa istorya ko

If you'll be gone from my story

Ang pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Ikaw ang buhay ng awit na’to

You are the life of this song

Ang pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Di ito mabubuo kung dahil sayo

It won't be complete if not for you

Ano nga ba ang pinagmulan ng aking kahibangan

What was the source of my madness

Ngayon damang-dama ang hirap ng wala kana

Now I can really feel how hard it is with you gone

Nawalan ng kabuluhan ang mundong ginagalawan

The world I live in has lost its meaning

O sana naman ako ay iyong pag bigyan

Oh I hope you'll indulge me

Pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Ikaw, ikaw, ang kabuuan ng awit na to

You, you are the entirety of this song

Pag-ibig mo ang musika ko

Your love is my music

Di ito mabubuo kung di lang dahil sayo

It won't be complete if not for you

No comments!

Add comment