Translation of the song Mabagal artist Daniel Padilla

Filipino/Tagalog

Mabagal

English translation

Slowly

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Hawak kamay, pikit mata,

Holding hands, closed eyes,

Sumasabay sa musika

In tune with the music

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Heto na

Here it comes

Ang kantang

The song

Hinihintay natin

We've been waiting for

Eto na ang pagkakataon na

Here is the chance to

Sabihin sa'yo

Tell you

Ang nararamdaman ng puso ko

What my heart feels

Matagal ko nang gustong sabihin ito

I wanted to tell you for the longest time

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Hawak kamay, pikit mata,

Holding hands, closed eyes,

Sumasabay sa musika

In tune with the music

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Ilalagay ang ‘yong kamay sa’king baywang

I'll place your hand on my waist

isasabay sa tugtog ng kanta ating katawan

Our body will be in tune with the song

at dahan-dahang magdidikit ating mga balat

And our skin will gently touch

matagal ko nang gustong mangyari ito

I wanted this to happen for the longest time

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Hawak kamay, pikit mata,

Holding hands, closed eyes,

Sumasabay sa musika

In tune with the music

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Pag natapos na ating kanta

When our song ends

At wala nang musika

And there's no music

Kakantahan ka ng Acapella sa’yong tenga

I'll sing you an acapella in your ear

At nanamnamin natin ang pagsasama

And we'll relish on our time together

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

Hawak kamay, pikit mata,

Holding hands, closed eyes,

Sumasabay sa musika

In tune with the music

Gusto kitang isayaw ng mabagal

I want to dance with you slowly

No comments!

Add comment