Translation of the song Nagkakulay ang mundo artist Daniel Padilla

Tagalog (dialects)

Nagkakulay ang mundo

English translation

The World become colorful

Hindi mo naman ako napapansin

You do not necessarily notice me

Siguro nga baliwala ako

Maybe that im Invisible

Sa'yong paningin

In your eyes

Ngunit malay mo

But conciousness

Isang umaga paggising ko

One day, when I wake up

Ako na'y isang prinsesa

I become a Princess

Sa tuwing ikaw ay natatanaw

Everytime I see you

Kapansin-pansin

I notice your

Ang iyong kakaibang dating

Beautiful soul

Malay mo, isang umaga

You dont know, one day

Ating mundo'y, biglang gumanda

Our world suddenly become beautiful

Chorus:

Chorus:

Mula ngayon buhay ko'y mag iiba

Since today my life will be different

Lumalabas ang tunay na ganda

The true color will appear

Hindi inakalang mababago

I didnt expect that i will change

Ng isang katulad mo

The one like you

Nabibighani ang lahat

Everyone will amaze

Dahil sa'yo nagkakulay ang mundo

Because of you the world will be colorful

Di inaasahang

I didn't expect

Ikaw na nga

That you are the one

Hindi ko inakala na pwede pala

I didnt expect that

Kay tagal kong naghintay

I wait so long

Na mahaplos ang 'yong buhok

To hold your hair

At mahawakan ang 'iyong kamay

And hold your hand

Sabi mo, isang umaga

You say, one day

Ating mundo'y, biglang gaganda

Our world will become beautiful

Chorus:

Chorus:

Mula ngayon buhay ko'y mag iiba

Since today my life will be different

Lumalabas ang tunay na ganda

The true color will appear

Hindi inakalang mababago

I didnt expect that i will change

Ng isang katulad mo

The one like you

Nabibighani ang lahat...

Everyone will amaze

Dahil sa'yo nagkakulay ang mundo

Because of you the world will be colorful

Dahil sa'yo nagkakulay ang mundo

Because of you the world will be colorful

No comments!

Add comment