Translation of the song Pangako Sa'Yo artist Daniel Padilla

Filipino/Tagalog

Pangako Sa'Yo

English translation

Promise To You

Noon akala ko

Back then I thought

Ang wagas na pag-ibig

That an endless love

Ay sa nobela lang

Can only be found

Matatagpuan

In novels

At para bang kay hirap

And it seems so hard

Na paniwalaan

To believe

Ikaw, ikaw pala

You, so it's you

Ang hinihintay kong pangarap

The dream I've been waiting for

Ngayong kapiling ka

Now that you're with me

At tayo'y iisa

And we are one

Hindi ko hahayaan

I won't let

Na sa atin ay may hahadlang

Anything stand in our way

Pangako sa 'yo

Promise to you

Ipaglalaban ko

I will fight for it

Sa hirap at ginhawa

Thru good and bad times

Ang ating pag-ibig

Our love

Upang 'di magkalayo

So we won't be apart

Kailan man

Forever

'pagkat ang tulad mo

Because someone like you

Ay minsan lang sa buhay ko...

Comes only once in my life...

Pangako sa 'yo...

Promise to you...

Upang 'di magkalayo

So we won't be apart

Kailan man

Forever

'pagkat ang tulad mo

Because someone like you

Ay minsan lang sa buhay ko...

Comes only once in my life...

Pangako sa 'yo

Promise to you

Pangako sa 'yo

Promise to you

Ay minsan lang sa buhay ko...

Comes only once in my life...

No comments!

Add comment