Translation of the song Ang Saya artist Sponge Cola

Filipino/Tagalog

Ang Saya

English translation

It's Fun

Teka, teka lang muna

Wait, wait a minute

Araw ay panibagong ligaya

This is a day for new happiness

Lasapin mo ang bawat lundag

Feel every jump

At ang bawat ngiti

And every smile

Teka, teka lang muna

Wait, wait a minute

Araw ay panibagong biyaya

This is a day for new happiness

Lasapin mo ang bawat hiyaw

Feel every scream

At ang bawat kilig

And every feeling of love

Chorus:

Chorus:

Ang saya!

It's fun!

Wala ng mas isasaya

Nothing can beat this happiness

Araw na kasama ka

On this day with you

Hinding-hindi pagpapalit

Never will replace

Teka huwag kalimutan

Wait, do not forget

Sinong dapat pasalamatan

Who should we thank

Tandaan kung anong ibigay

Remember what is given

Ay siya ring babalik

Is what we will receive

Ba’t hindi natin subukan

Why don't we try

Ang lakas ng lalamunan

The strength of our throat

Isigaw lang ang hiling ng ‘yong puso

Just scream the wish of your heart

[Chorus]

[Chorus]

Ang saya

It's fun

Hinding-hindi pagpapalit

Never will replace

No comments!

Add comment