Translation of the song Iyong Iyong Iyo artist Sponge Cola

Filipino/Tagalog

Iyong Iyong Iyo

English translation

Truly Yours

Hirap talikuran ng

It's hard to turn back from

Gan'tong pighati

This kind of torment

Lunas sa iyong lungkot

The cure for your sorrow

Siya rin ang sanhi

Is also the cause

Hindi ko mawaglit

I can't erase

Sa ‘king isip

From my mind

Ang tanging niloloob

What I feel inside

At laging hiling

And always wish

Ng puso

In my heart

Titila rin ang ulan

The rain will stop

Tatahan at daraan

Cease and pass by

Pangako sayo, pangako sayo

I promise you, I promise you

Ako ay iyong iyong iyo

I am truly yours1

‘Di ko sukat akalain

I couldn't even imagine

Makakarating

That it will reach

Bawat tibok ng akin

Every beat of my

Tibok mo na rin

Will be the beat of your

Ng puso

Heart

Ng puso

Heart

Titila rin ang ulan

The rain will stop

Tatahan at daraan

Cease and pass by

Pangako sayo, pangako sayo

I promise you, I promise you

Ako ay iyong iyong iyo

I am truly yours

Sumpa ko walang hanggan

My never ending vow

Maglaho man ang buwan

Even if the moon disappears

Pangako sayo, pangako sayo

I promise you, I promise you

Ikaw at ako parin hanggang dulo

It will still be you and me in the end

Titila rin ang ulan

The rain will stop

Tatahan at daraan

Cease and pass by

Pangako sayo, pangako sayo

I promise you, I promise you

Ako ay iyong iyong iyo

I am truly yours

Sumpa ko walang hanggan

My never ending vow

Maglaho man ang buwan

Even if the moon disappears

Pangako sayo, pangako sayo

I promise you, I promise you

Ikaw at ako parin hanggang dulo

It will still be you and me in the end

Ikaw at ako

You and me

Ikaw at ako

You and me

Ikaw at ako

You and me

No comments!

Add comment