Translation of the song Pag-ibig artist Sponge Cola

Filipino/Tagalog

Pag-ibig

English translation

Love

Gumaganda ang paligid

A place gets more beautiful

Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig

If every person is full of love

Napapawi ang pighati,

Sorrows are removed,

Masilayan lang ang iyong ngiti

Just by seeing your smile

O kay gandang isipin

What a beautiful thought it is

Ang isang mundong puno ng pag-ibig

A world full of love

Parang isang bulaklak na kay ganda

Like a beautiful flower

Na inabot mo sa iyong sinisinta

That you gave to the person you love

Ang iyong nilaan na pagmamahal

The love you gave

Ang dulot nito ay tunay na ligaya

This offers real happiness

Pag-ibig nga ang susi

Love is the key

Nararapat lang ibahagi...

This should be shared...

Gumaganda ang paligid

A place gets more beautiful

Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig

If every person is full of love

Napapawi ang pighati,

Sorrows are removed,

Masilayan lang ang iyong ngiti

Just by seeing your smile

O kay gandang isipin

What a beautiful thought it is

And isang mundong puno ng pag-ibig

A world full of love

No comments!

Add comment