Translation of the song Do For Love artist B Ray

English, Vietnamese

Do For Love

English translation

Do For Love

What'd you do for love?

What'd you do for love?

Do for love?

Do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

What'd you do for love?

What'd you do for love?

Do for love?

Do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

(Yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah)

Hey

Hey

Em gái nhỏ ơi nhìn em đẹp đó

My little sister, you look so beautiful

Chỉ cần bước đi ngang là anh khó thở, nhịp tim anh kẹt đó

As long as you walked sideways I had difficulty breathing, my heartbeat was stuck

Bóng hồng kia chưa có chủ, hay là hàng hiếm nên chỉ được nhìn?

The rose has no owner, or is it a rare item that should only be seen?

Mà thằng bạn trai nào dại lại để em bước ra đường một mình

But any boyfriend would be foolish to let you go out on the street alone

Em make up từ 7 giờ tối để ngồi lại quán quen

You make up from 7 pm to sit back at the familiar shop

Bận chiếc đầm em chọn, hơn cả tiếng để tôn được dáng em

Wearing the dress you choose, more than an hour to honor your body

Chụp bức ảnh với dòng caption mà em đã suy nghĩ sáng đêm

Take a picture with the caption that you've been thinking all day

Làm tất cả để thấy nơi đây em là người duy nhất đáng xem

Do everything to see you are the only one worth watching here

Và em thành công rồi đó

And you are successful already

Vì em chỉ cần ngồi đó, anh nhìn là xiêu

Because you just sit there, I look is love

Tên của anh là Bảo, thằng khỉ gió trên truyền hình là điêu

My name is Bao, the damn bastard on TV is lying

Một câu hỏi, baby, can you keep it real?

One question, baby, can you keep it real?

Anh biết em làm mọi thứ để có tất cả

I know you do everything to have it all

Nhưng em sẽ làm gì vì tình yêu, baby?

But what will you do for love, baby?

Anh nói anh say em rồi, oh really?

You said you drunk on me, oh really?

Anh nói anh thấy em ngọt như Milk Tea

You say you see me as sweet as Milk Tea

Tim của em lung lay vì anh cứ khen

My heart is shaking because you compliment

Mà chớ vội quá vì ta mới quen

But don't be too hasty because we just familiar each other

Em bấy lâu nay yêu thì không dám yêu

I've been for so long but I don't dare to love

Khi biết con trai anh thường hay nói điêu, yeah

When I know the guys often lie, yeah

Thôi cứ cho anh cơ hội để chứng minh

Well, just give you the opportunity to prove it

Liệu những lời nói này có đáng tin

Whether these sentences are reliable

What'd you do for love?

What'd you do for love?

Hey

Hey

Em gái nhỏ ơi em còn đó chăng?

Little sister, are you still there?

Dạo này anh muốn hiểu nhau qua lời nói với em thật khó khăn

Lately I want to understand each other through words with you very difficult

Em vẫn ngồi ở quán quen, và điều đó lại làm anh lo lắng

You still sit in the familiar shop, and that worries me

Đôi môi em thì ngọt, nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng

Your lips are sweet, but why are your words bitter

Bạn trai cũ, em nói rõ là em đã bỏ hẳn

Ex-boyfriend, you said clearly that you broke up

Anh ví mình chó với xương, nhưng mà tình cảm sao để cho chó ăn

I liken myself to a dog with a bone, but with feelings that I let the dog eat

Mấy thằng bạn anh nó cũng có ngăn

My friends have compartments too

Mà không hiểu sao yêu vô là ngáo, nên có thế nào thì anh cũng cố gắng

Without understanding why loving you is stupid, so no matter what, I still try

Mà dù có cố rồi cũng đến lúc em từ biệt yêu

But even if I try, it's time to say goodbye to love

Vài ngày sau anh thấy em trong bộ váy mới nhìn thiệt kiêu

A few days later, I saw you in a new dress, you looked really pretty

Và dù là lòng này nhói, nhưng vẫn phải nói là on the real

And although this heart hurt, but still must say is on the real

Đã sống qua hai trăm kỉ làm gì còn người làm vì tình yêu, baby!

Already lived for two centuries, what are you doing for love, baby!

What'd you do for love?

What'd you do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

What'd you do, what'd you do, what'd you do for love?

I heard you do it for the money, do it for the fame

I heard you do it for the money, do it for the fame

Do it for the honey go and do it for the 'gram

Do it for the honey go and do it for the 'gram

But what you're doing for love?

But what you're doing for love?

(Yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah)

Anh nói anh say em rồi, oh really?

You said you drunk on me, oh really?

Anh nói anh thấy em ngọt như Milk Tea

You say you see me as sweet as Milk Tea

Tim của em lung lay vì anh cứ khen

My heart is shaking because you compliment

Mà chớ vội quá vì ta mới quen

But don't be too hasty because we just familiar each other

What'd you do for love?

What'd you do for love?

0 106 0 Administrator

No comments!

Add comment