Translation of the song Нема раја artist Mindjusari

Serbian

Нема раја

English translation

There's no heaven

Нема раја без роднога краја, без роднога краја.

There's no heaven without home region, without home region.

Нема прела, нема обичаја, нема обичаја.

There's no house parties*, no customs, no customs.

Сијенооо...

Hay...

Нема пјесме да запјева неко, да запјева неко,

There's no song for someone to start singing, for someone to start singing,

старе мајке- она је далеко, она је далеко.

old mother- she is far away, she is far away.

Нема браће, родбине, сестара, родбине, сестара,

There's no brothers, relatives, sisters, relatives, sisters,

из дјетињства најбољих другара, најбољих другара.

best friends from the childhood, best friends.

Нема раја без роднога краја, без роднога краја.

There's no heaven without home region, without home region.

No comments!

Add comment