Translation of the song Ово је моја земља artist Mindjusari

Serbian

Ово је моја земља

English translation

This is my country

Водили се ратови давни,

Old wars were fought

живе људи православни,

Ortodox people live

Све, све, све свјетске силе

All, all, all world forces

не би нас побједиле.

Wouldn't kill us

Ратнике су мајке родиле,

Mothers birthed warriors

крв кроз наше вене пустиле,

Let the blood flow through out veins

Застава је с 4 слова,

The flag is with four letters

нек се чује пјесма ова:

let this song be heard

Реф.

Chorus

Ово је моја земља, моја звијезда сјајна,

This is my country, my shiny star

Ово је моја земља, моја Крајина,

This is my country, my Krajina

Ово је наша земља, наша звијезда сјајна,

This is our country, our shiny star

Ово је наша земља, наша Крајина.

This is our country, our Krajina

У њој ћемо живјети,

We will live in it

у њој ћемо умријети,

We will die in it

Дјеца нова- старог кова,

New kids-built the old way

сретна ће се рађати.

will be born happy

Вјеру своју они ће знати,

They will know their faith

никад ником неће је дати,

they will never give it to anyone

Сунце ће нас вјечно гријати,

The sun will always be shining on us

ми ћемо пјевати:

We will sing:

Реф.

Chorus

Ово је моја земља, моја звијезда сјајна,

This is my country, my shiny star

Ово је моја земља, моја Крајина,

This is my country, my Krajina

Ово је наша земља, наша звијезда сјајна,

This is our country, our shiny star

Ово је наша земља, наша Крајина.

This is our country, our Krajina

No comments!

Add comment