Translation of the song Cânćicu 'lu Iană Sâmdzâiană artist Mileva Škoprdić

Romanian

Cânćicu 'lu Iană Sâmdzâiană

English translation

Iana Samdzaiana's Song

Pră1 vale, la vale,

In the valley, downhill,

ieastă2 o casă mare,

there's a big house,

care3 în ia4 șâdiare5 ?

but who's living there?

Iană Sâmdzâiană,

Iana Samdzaiana,

țâasă6 Iana, țâasă,

she's weaveing,

pândză die mătasă, 7

making silk cloth

să nie fie die8 casă,

for our household,

Pândză în patru foi

cloth with four sheets

die9 noi amândoi.

for both of us.

Doamnie10 , Sântă Mărie,

Oh, God, Virgin Mary,

cum poace11 să fie soră șî12 cu fracie13 ?

how can two siblings be together?

Soră după fracie

Can there be no sin

să n-aibe păcatie14 ?

from such love?

Du-tie fratie, du-tie, raiu să-l proâmbli,15

Go, brother, walk the Heaven,

soțâior să-ț afli, pa nuntă să fași.16

find yourself a wife and get married.

Să nie împreunăm, să nie cununăm,17

We will marry, we will be together

dacă păcat n-aviem18 .

if there'll be no sin.

Da ieal19 s-a dus,

He went

raiu l-a proâmblat,20

and walked through Heaven

apili21 le-aflat.

he found the waters.

Care a făcut păcat,

Those who sinned

în apă i-au lăpădat22 ,

were cast into the water,

undie-s șărpii ca mertiețî23

where the snakes were as thick as logs,

s-a proâmblă24 ca condriețî25,

they are wiggling like worms,

de frică să viedz26 .

that you cant even look at them.

Iar la ia4 s-a dus

He went to her

șî12 așa i-a spus,

and told her what he seen,

ma ieal n-a credzut27

but he did not believe,

niș în Dumniedzău,28

not in God

niș în femelie,29

nor in what the woman said,

că păcat să fie.

he did not believe that it is a sin.

Aide30 Iană, aide,

Come on, Iana, come on

sădz31 în cosie32,

sit in the cart,

ai33 la cununie,

let's get married

că păcat n-o sî34 fie.

cuz it's no sin.

Ia în cosie a șădzut

She sat in the cart

ș-amândoi s-au cărat.

and they left.

Când aziuns35 la apă,

When they reached the waters,

la apă adâncă suflicie36 mănâncă.

the water was eating souls.

Ia4 când a vădzut37

Whe she saw that

din cosie a sărit,

she jumped from the cart,

ma38 nu s-au necat39 ,

but she did not drown,

ma pră șieri 40 a zburat.

she flew to the sky.

Dumniedzău i-a blăstămat,41

God has cursed them,

binie42 le-a rugat

he made it so

când luna s-împlinieașcie43

that when the Moon is rising

ia să premenieașcie44 ,

she will take his place,

mică să stvoriașcie.

that's how it is said.

Nu să măi aziunzie 45

The Sun and The Moon

Luna șî12 cu Soare,

wont be on the same sky,

că șî pră46 Dumniedzău îl doare.

and that makes even God sad.

No comments!

Add comment