Translation of the song Отгоре artist Milena Slavova

Bulgarian

Отгоре

English translation

From Above

Когато някой слънчев ден отидеш на небето,

Some sunny day, when you go to heaven,

ще видиш всички как пълзим по калните лехи.

you'll see us all crawling along the muddy (flower)beds

Естествени и странни, ужасни и доволни –

Natural and strange, terrible and content -

безцелно се мотаеме във своите мечти.

We are aimlessly hanging out in our dreams

Припев: (х2)

Chorus: (x2)

Нека всички ние да погледнем към небето

Let's all look up at the sky

и нека да забравиме за грижите си тук!

and let's forget about our worries here!

Ще видиш колко лесно е да гледаш отвисоко,

You will see how easy it is to look from above

някакви угрижени неща в човешки лик.

at some anxious things in human form

Ще видиш отдалече долу свойте стари стъпки,

You will see from afar your old footsteps below,

въртящи се безкрайно тук във този земен миг.

spinning endlessly here in this earthly moment

Припев: (х2)

Chorus: (x2)

Нека всички ние да погледнем към небето

Let's all look up at the sky

и нека да забравиме за грижите си тук!

and let's forget about our worries here!

Не гледай със насмешка на цялата магия,

Don't look at all the magic with a sneer

всички сме еднакви и всеки ще лети.

We are all the same and everyone will fly

Повярвайте – така е, сънувах го – това е!

Believe me - it is true, I dreamed it - this is it

Душата те оставя, но пак ще се роди.

The soul leaves you, but it will be born again

Припев: (х4)

Chorus: (x4)

Нека всички ние да погледнем към небето

Let's all look up at the sky

и нека да забравиме за грижите си тук!

and let's forget about our worries here!

No comments!

Add comment