Translation of the song Födelsedagsfesten artist Triakel

Swedish

Födelsedagsfesten

English translation

The Birthday Party

Det bodde en bonde i nordingaland

There lived a farmer in the north

som fyllde de femtio år

who was going to turn fifty

och gästerna kommo ett hundrade man

and the visitors came, one hundred men1

fast vägen var krånglig och svår

although the road was complicated and hard

Det var laddat med mat för en treveckors helg

Food had been prepared for three weekends to come

det fanns allt som en människa vill ha

there was everything that a person could want

och i skänkens djup stod butelj vid butelj

and in the depth of the kitchen dresser there stood bottle after bottle

ja det var skamligt hur mycket det var

it was almost foul how much there was

Å faderullan lej o faderi o fadera

Å faderullan lej o faderi o fadera

skåla och knivarna dra

Make toasts and pull out your knives

för det ska va glädje och sång och butelj

because there should be happiness and singing and drinking

för man ska vara glad när det är födelsedag

because you're supposed to be happy when it's your birthday

Så började festen och bonden slog

And then the party started and the farmer struck

i de församlade gästernas glas

at the gathered guests glasses

Med rom och genever och ren eau de vie

With rum and jenever and pure eau de vie

för så går det till på kalas

because that's how you do it at a party

Å dom åt och drack och dom titta i krok

And they ate and drank and were cross eyed

det var glädje och jubel och sång

and there was happiness and cheering and singing

och sen börja slagsmål och finger på krok

and then fighting and beating started

så festen kom riktigt i gång

so the party really got going

Å faderullan lej o faderi o fadera

Å faderullan lej o faderi o fadera

skåla och knivarna dra

Make toasts and pull out your knives

för det ska va glädje och sång och butelj

because there should be happiness and singing and drinking

för man ska vara glad när det är födelsedag

because you're supposed to be happy when it's your birthday

Nu blixtrade kniven dom vråla och skrek

The knife shined and they howled and screamed

om vem som var starkast och bäst

about who was the strongest and best

Och kvinnfolke stod baka dörren och grät

And the women stood behind the door and cried

som alltid när karlar har fest

as always when men throws a party

Och bonden började själv ta sig ton

And the farmer himself spoke up

han blev ilsken och elak och svår

he became angry and mean and sharp

tills han kom i vägen för Knivhalkar Jon

until he came in the way of Knifeslipper-Jon

Gonatt lille far och gutår

Goodnight dear father and cheers

Å faderullan lej o faderi o fadera

Å faderullan lej o faderi o fadera

skåla och knivarna dra

Make toasts and pull out your knives

för det ska va glädje och sång och butelj

because there should be happiness and singing and drinking

för man ska vara glad när det är födelsedag

because you're supposed to be happy when it's your birthday

Bondens käring hon tände som krut

The farmers wife got furious

hon skällde fast bara en stund

she yelled but only for a while

för gubbarna tog 'na och bar henne ut

because the men took her and carried her out

och kastade käringa i brunn

and threw the hag into a well

och så gick dom tillbaka och fortsatte slåss

and then they returned and kept on fighting

så lampor och allt gick i kras

so the lights and everything got shattered

och elden spred sig och flammade opp

and the fire spread and flared up

ja se det var ett riktigt kalas

yes, you see, it was a real party

Å faderullan lej o faderi o fadera

Å faderullan lej o faderi o fadera

skåla och knivarna dra

Make toasts and pull out your knives

för det ska va glädje och sång och butelj

because there should be happiness and singing and drinking

för man ska vara glad när det är födelsedag

because you're supposed to be happy when it's your birthday

Så slutade natten och solen steg upp

And then dawn came and the sun rised

så gyllene guldgul och grann

so golden and beautiful

den lyste så vänligt på kullarnas topp

and spread it's light so humbly over the hills

och stugan som pyrde å brann

and at the house wich smoldered and burned

Och vid brunnens kant höll sig käringa fast

And by the edge of the well the hag clinged on

och blev också av solen belyst

and the sun shined upon her too

tills hon släppte taget och föll med ett plask

until she let go and fell with a splash

och sen blev det alldeles tyst

and then everything was quiet

Å faderullan lej o faderi o fadera

Å faderullan lej o faderi o fadera

skåla och knivarna dra

Make toasts and pull out your knives

för det ska va glädje och sång och butelj

because there should be happiness and singing and drinking

för man ska vara glad när det är födelsedag

because you're supposed to be happy when it's your birthday

No comments!

Add comment