Translation of the song Med tårar artist Triakel

Swedish

Med tårar

English translation

With Tears

Med tårar ser jag efter dig

With tears, I watch you

När du ombord ska gå

As you climb aboard

Och uppå havet seglar du

And as you sail off to sea

Jag får här ensam gå

I have to walk alone

När skeppet vajar ut från land

When the ship sails out from land

Jag ser dig aldrig mer

I'll never see you again

Det skulle vara vanskligt nog

It would be difficult enough

Om jag dig mera såg

If I saw you again

Och hade jag dig aldrig sett

If I had never seen you

Jag hade levat fri

I would have lived free

Mitt hjärta tog du ur mitt bröst

My heart you took out of my chest

Därtill min ungdoms tid

And my youth, as well

Vem kunde dig omvända så

Who could transform you so

Som va mot mig så huld

Who was to me so fair

Jag trodde att ditt hjärta var

I thought your heart was

Utav det rena guld

Made from pure gold

Jag vaknat, fyllde sjutton år

I woke aged seventeen

När du begärde mig

When you asked me

Och alla mina fagra år

And all my beautiful years

I hast går bort från mig

Hurry away from me

Likt strida strömmar rinner bort

As vying currents run away

Försvinner ungdoms år

The years of youth disappear

Och lycklig är den stackars mö

And happy is the poor maiden

Som sådan fästman får

Who has such a man

Och alla mina syskon små

And all of my small siblings

Förundrar sig därpå

Wonder upon

Att du som var mot mig så huld

How you who was so kind to me

Kan rent ur minnet gå

Can disappear from memory

Jag är väl ej den enda jag

I'm surely not the only one

Som druckit sorgens tår

Who's drunk tears of sorrow

Det är säkert många en flicka gjort

There must be many-a girl who has

I sina unga år

In their younger years

Adjö, farväl jag önskar dig

Goodbye, farewell I bid you

Vart än du seglar må

To wherever you may sail

Och sjö och land, ja fjärrans strand

And sea and land, yes, faraway shores

De gett förnöjsam sin

Have given their content

Men sök dig då en annan vän

But look for another lover

Som bättre dig förstår

Who understand you better

Bred aldrig falskhet över den

Never smear them with falsehoods

Som du mot mig har gjort

The way you did to me

No comments!

Add comment