Translation of the song Om dagen står du städs för mig artist Triakel

Swedish

Om dagen står du städs för mig

English translation

During the day you assist me

Om dagen står du städs för mig

During the day you assist me

Natten drömmer jag om dig

At night I dream of you

Aldrig nånsin jag väl tänkte

Never would I have thought

Att bortglömma dig

To dismiss you from my mind

Men olyckligt har det hänt

But unfortunately it's occured

Du ditt hjärta från mig vänt

Your heart has averted from me

Glädjeskålen var utdrucken

The vessle of happiness is drained

Sorgen mig är skänkt

Grief has arrived to me

Kärleken som varit ren

Love that was so pure

Blev en börda tung som sten

Became a burden as hefty as stone

När man lämnas som en duva

Like being abandoned like a dove;

Ensam och allen

Alone and dead set*

Tiden mellan varje gång

The duration between each event

Blev mig alltid dryg och lång

Always was bothersome and distant

Hjärtat kunde inte hindra

My heart could never hold back

Falskhet eller tvång

Deception, nor compulsion

Men då min hjärtans kära vän

But then, my beloved, dear friend

Låt den fina kärleken

Let the alluring love,

Lika ren som den väl varit

As pure as it's once been

Flamma opp igen

Ignite once more

No comments!

Add comment