Translation of the song Oväntad Bröllopsgäst artist Triakel

Swedish

Oväntad Bröllopsgäst

English translation

Unexpected Wedding Guest

Där stod en jungfru på brottande berg

There stood a maiden on a cracked mountain

och tittar ut över ett hav

looking out over a sea

Där stod en jungfru på brottande berg

There stood a maiden on a cracked mountain

och tittar ut över ett hav

looking out over a sea

Där fick hon se ett gångande skepp

There she saw a moving ship

Där fick hon se ett gångande skepp

There she saw a moving ship

som fullt med grevar var

which was filled with earls

Den lilla och den minsta av alla grevar sju

The smallest and the least of all the seven earls

Den lilla och den minsta av alla grevar sju

The smallest and the least of all the seven earls

Han ville med jungfrun trolova sig

He wanted to betroth himself to the maiden

Han ville med jungfrun trolova sig

He wanted to betroth himself to the maiden

så unger som han var

as young as he was

Jag vill en liten tid bortres[a],

I want to go away for a short time,

jag kommer snart igen.

I will soon return.

Jag vill en liten tid bortres[a],

I want to go away for a short time,

jag kommer snart igen.

I will soon return.

När ungersven voro bortreste

When the young man was away

När ungersven voro bortreste

When the young man was away

tog jungfrun en annan vän

the maiden took another.

När tre år vore förliden

When three years had passed

och ungersven kommer igen

and the young man returned

När tre år vore förliden

When three years had passed

och ungersven kommer igen

and the young man returned

Då går han upp till sin fader

Then he went to his father

Då går han upp till sin fader

Then he went to his father

Hur mår allra kärestan min?

How fares my beloved?

Du har varit för länge bortrester,

You have been away too long,

idag står din käresta brud.

your beloved is a bride today.

Du har varit för länge bortrester,

You have been away too long,

idag står din käresta brud.

your beloved is a bride today.

Men ho kan vara vännen din,

But she may be your dearest,

men ho kan vara vännen din,

but she may be your dearest,

det vet allenast Gud.

only God knows.

Och ungersven gångar i kammaren in

And the young man walks into the room

slog dörren efter sig

slamming the door behind him

Och ungersven gångar i kammaren in

And the young man walks into the room

slog dörren efter sig

slamming the door behind him

Där drog han upp sitt blanka svärd

There he drew his shiny sword

Där drog han upp sitt blanka svärd

There he drew his shiny sword

och rände i sitt liv

and plunged it into his chest

Där drog han upp sitt blanka svärd

There he drew his shiny sword

Där drog han upp sitt blanka svärd

There he drew his shiny sword

och rände i sitt liv

and plunged it into his chest

No comments!

Add comment