Translation of the song Uti Friska Gräset Gröna artist Triakel

Swedish

Uti Friska Gräset Gröna

English translation

Out on the Fresh Green Grass

Uti friska gräset gröna

Out on the fresh green grass

vandrar jag en sommardag

I wandered on a summer day

Och ibland de gossar sköna

And sometimes in the handsome lads

ställer jag mitt hjärtelag

I put my heartbreak

Bäste gossen jag kunde finna,

The best lad I could find,

den jag älskar och kunde få

the one I love and could have

/Får en evig älskarinna

/Find an eternal lover

om det dig behagar så/

if it pleases you so/

Uppå dessa goda orden

Upon these good words

tager jag dig till mig in

I took you in

Och inga mänskor uppå jorden

And no men upon the earth

kan oss skilja från varann'

can separate us from each-other

Varken vinter eller sommar,

Neither winter nor summer,

varken dagar eller natt

neither days or night

/Förrän döden oss påkallar

/Before death calls upon us

blir i graven vårt sista skratt/

Our last laugh will be in the grave/

No comments!

Add comment